PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Wykorzystanie spółki komandytowo-akcyjnej w działalności grupy kapitałowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
In the last five years there has been growing number of limited joint stock companies. It is the result of their usefulness in the tax optimization. It is especially true for capital group of companies (holdings). All incomes earned by limited joint stock company belongs to the owners and income taxes are to be paid by the owners not the company (not by the company). Thus, it is possible to avoid double-taxation.What’s more, it is possible not to pay taxes at all. But it requires the capital group cooperation with investment funds. All earnings gained by investment fund are tax free. Arranging capital group structure by employing limited joint stock companies and investment fund gives an investor opportunity to defer paying income taxes – income taxes are paid after investor selling his participation certificate or after liquidation of investment fund.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
  • Helin A. (red.), Fuzje i  przejęcia. Wybrane aspekty integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
  • Kreft Z., Holding. Grupa kapitałowa, PWE, Warszawa 2004.
  • Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
  • Mały Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
  • Tomczykowski P., Inwestycje w  FIZ a  kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa, „Parkiet” z  28.10.2009.
  • Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i  funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
  • Ustawa z  dnia 15 września 2000  r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z  późn. zm.).
  • Ustawa z  dnia 26 lipca 1991  r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 361 z  późn. zm.)
  • Ustawa z  dnia 15 lutego 1992  r. o  podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.   U. 2011 Nr 74, poz. 397 z  późn. zm.).
  • Wrońska E.M., Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych w  zarządzaniu grupą kapitałową, [w:] Instrumenty kształtowania dochodowości i  rentowności przedsiębiorstwa, J. Duraj (red.), Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oeconomica 278, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_635
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.