PL EN


2013 | 47 | 3 |
Article title

Ekologizacja współczesnych banków a ich ekonomiczna efektywność

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
Ecologization of banks is discussed, as a  recent and growing trend on the modern market of financial services. This reorientation towards ecology may be a  major factor in securing long-term competitive advantage of financing institutions. This paper presents determinants of this eco-shift observed in banks. The Respect Index was also analysed in the study of the degree of involvement in the process of ecologization of modern banks. Then the economic efficiency of the green banks was examined versus the banking sector in Poland.
Year
Volume
47
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Capiga M., Określanie pozycji rynkowej banku komercyjnego, [w:] Finanse w  procesie urynkowienia gospodarki, K. Znaniecka (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w  Katowicach, Katowice 1994.
 • Dziawgo L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Graczyk A., Zarządzanie środowiskowe w  przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Metody oceny działalności banku. Studia finansowo-bankowe, Poltext, Warszawa 1999.
 • Jurkowska A., Współczynnik wypłacalności jako nadzorcza miara adekwatności kapitałowej, [w:] Zarządzanie instytucjami kredytowymi, A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Kobyłko G., Zaremba S., Świadomość ekologiczna a  funkcjonowanie przedsiębiorstwa, [w:] Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, G. Kobyłko (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Korenik D., O  roli służebnej banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.
 • Orechwa-Maliszewska E., Worobiej E., Sprawozdawczość i  analiza finansowa banku, Wyższa Szkoła Finansów i  Zarządzania w  Białymstoku, Białystok 2008.
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i  zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (marzec 2013).
 • Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z  dnia 9 kwietnia 2010 roku w  sprawie zakresu i  szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z  tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.
 • Ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997  roku Prawo bankowe (Dz. U. 1997 Nr 140, poz. 939 z  późniejszymi zmianami).
 • www.odpowiedzialni.gpw.pl (kwiecień 2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_3_651
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.