PL EN


2013 | 47 | 4 |
Article title

Dochód jako rachunkowa ocena efektywności operacyjnej spółki

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Theoretical and conceptual approaches to defining the essence of income in the science of accounting are considered, methodological basis to reflect income in the financial reporting are analyzed, and the main problems of objectivity representation income statements of public companies are outlined in the article.
PL
Autor prezentuje dochód jako wielowymiarową kategorię ekonomiczną. Analizuje teoretyczne koncepcje w  zakresie wpływu struktury zainwestowanego kapitału na wielkość dochodów, na ich powstawanie i  dystrybucję. W  artykule została zaprezentowana koncepcja wpływu kapitału finansowego na ocenę bieżących wyników finansowych spółki oraz koncepcję kapitału rzeczowego. Autor stwierdza, iż przedsiębiorstwa traktują dochody księgowe jako narzędzie odzwierciedlające wzrost wartości podmiotu w  danym okresie sprawozdawczym.
Year
Volume
47
Issue
4
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
  • Baetge Jörg. Bilanzen, 4., uberarbeitete Auflage. Idw-Verlag GmbH: Düsseldorf, 1996. Russian edition. Publishing House: Buhgalterskiy uchet, Moscow, 2000.
  • Белоусов А.И., Учетная мысль: эволюция развития: монография, А.И. Белоусов. Вузовская книга, М., 2011. 160 p.
  • DiPiazza Samuel A. Jr., Eccles Robert G., The Future of Corporate Reporting, John Wiley & Sons, Inc., 2002. Russian edition, Alpina Publisher, Moscow, 2003.
  • Hendriksen Eldon S., Van Breda Michael F., Accounting Theory, McGraw-Hill Professional, 1991, Russian edition, Finance and Statistics, Moscow, 2000.
  • Пачоли Л. Трактат о счетах и записях, Под. ред. Я.В. Соколова, Финансы и статистика,   М., 2001, 368 p.
  • 6.Sutherland J., Canwell D., Key Concepts in Accounting and Finance, Palgrave MacM., 2004. Russian edition, Balance Business Books, Dnipropetrovsk, 2005.
  • Яремко І.Й., Економічні категорії в методології обліку: монографія, І.Й. Яремко. Каменяр, Львів, 2002, 192 p.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_4_105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.