PL EN


2013 | 47 | 4 |
Article title

Narodowe strategie edukacji finansowej - koncepcja oraz pierwsze doświadczenia na świecie

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
There have been many studies, whose results confirm the low level of financial literacy of consumers in the world. In 2003 on the initiative of the OECD the process of developing national strategies on financial education (National Strategies or NS) has started. Many countries have already taken the challenge and have developed the NS but unfortunately not all of OECD members.                          First experiences of countries which started developing national strategies allow to define guidelines for this processes. These guidelines can be used in the countries, which are considering the designing and implementation of the National Strategy in the future (e.g. Poland).
PL
Wyniki wielu badań przeprowadzonych w  różnych krajach potwierdzają niski poziom wiedzy finansowej społeczeństw. W  2003 r. z  inicjatywy OECD rozpoczął się proces tworzenia narodowych strategii (NS) w  zakresie edukacji finansowej. Wiele krajów podjęło już wyzwanie i  opracowało narodowe strategie. Niestety, nie we wszystkich krajach członkowskich OECD postępy w  zakresie skoordynowanego rozwoju edukacji finansowej są jednakowe.Pierwsze doświadczenia krajów które rozpoczęły tworzenie krajowych strategii pozwalają określić wytyczne dotyczące tego procesu. Opracowane i  zaprezentowane wskazówki mogą być wykorzystane zwłaszcza w  tych krajach, w  których rozważa się opracowanie i  wdrożenie narodowej strategii w  przyszłości (np. w  Polsce).
Year
Volume
47
Issue
4
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
  • Atkinson, A. and F. Messy, Measuring Financial Literacy: Results of the ECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, no. 15, OECD Publishing, 2012.
  • First Meeting of the Expert Group on Financial Education, National Strategies for Financial Education, Report, 7th October 2008, Brussels, European Commission.
  • Grifoni A., Messy F.A., Current Status of National Strategies for Financial Education, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, no. 16, OECD, 2012.
  • Improving Financial Literacy. Analysis of Issues and Policies, OECD Publishing, December 2005.
  • The future of financial education, Report on the 2011 FCAC-OECD Conference on Financial Literacy, OECD.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_4_25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.