PL EN


2013 | 47 | 4 |
Article title

Ryzyko finansowe sektora przedsiębiorstw Ukrainy we współczesnych warunkach gospodarczych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article analyses the process of adapting of Ukrainian enterprises to unfavourable economic conditions, being the consequence of financial crisis. The author describes methods of risk elimination, among which the most efficient ones are, in his opinion: sharing risk between the parties of the business activity, risk insurance, reserving funds to cover unexpected expenses, neutralization of partial risks, reduction of risks in terms of funding. Application of the above methods makes possible the elimination of crisis phenomena on the glabal scale.
PL
W artykule poddano analizie proces dostosowywania się ukraińskich przedsiębiorstw do niekorzystnych warunków ekonomicznych będących następstwem kryzysu finansowego. Autor opisuje metodyeliminacji ryzyka, wśród których za najskuteczniejsze uznaje podział ryzyka między stronami w  działalności gospodarczej, ubezpieczenie od ryzyka, tworzenie rezerw na pokrycie niespodziewanych wydatków, neutralizację częściowego ryzyka, redukcję ryzyka w  zakresie finansowania. W  stosowaniu powyższych metod autor widzi możliwość eliminacji zjawisk kryzysowych w  skali globalnej.
Year
Volume
47
Issue
4
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, 1997.
 • Fabozzi F., Modigliani F., Capital Markets. Institutions and Instruments, Prentice Hall, Pearson Education International, 2003.
 • Farrell J.L., Jr., Portfolio Management: Theory and Application, McGraw-Hill, Inc., 1997.
 • Financial architecture of the post-crisis world: efficiency and/or justice?: Summary of the report on the materials of the international study “Financial architecture of the post-crisis world: efficiency of solutions” / Institute of post-crisis world. 2009. April–May. 16 p. [Electronic resource]:
 • Access: http://www.postcrisisworld.org/files/book_small_all.pdf.
 • Financial stability review. 2010. [Electronic resource]. Access http://www.ecb.europa.eu/pub/ pdf/other/financialstabilityreview201006en.pdf.
 • Haugen R.A., Modern Investment Theory, Prentice Hall, 1993.
 • Hlobal’na finansova kryza 2008 roku, Material z Vikipediï – vil’noï entsyklopediï. [Elektronnyў resurs]. Dostupno z: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB% B0_2008
 • Omel’yanovych L.O., Finansova hlobalizatsiya, in: L.O. Omel’yanovych. Torhivlya i rynok Ukraïny: temat. zb. nauk. pr. Vyp. 31, t. 2. Holov. red. O.O. Shubin. Donets’k: DonNUET, 2011, 407  p. [Elektronnyў resurs]. Dostupno z: http://www.nbuv.gov.ua /2011_31_2/Omelyan.pdf.
 • Parkhomenko A.A., Vzaymodeўstvye real’noho y fynansovoho sektorov ékonomyky na étape fynansovoho kryzysa. Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho unyversyteta, no. 338 (sentyabr’ 2010), pp. 149–151. [Elektronnyy̆ resurs] Dostupno z: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/338/ image/338–149.pdf.
 • Prykhod’ko B.V., Finansovi rynky v umovakh hlobalizatsiï. [Elektronnyy̆ resurs]. Dostupno z:   http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1165
 • Redhed K. Hughes, S., Management of Financial Risks. Transl. from English. INFRA, Moscow, 1996.
 • Robert C. Higgins, Analysis for Financial Management. 10th ed. McGraw-Hill, Irwin, New York, NY, 2012, 459 p.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_4_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.