PL EN


2013 | 47 | 4 |
Article title

Analiza ekonomiczna ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych z perspektywy teorii gospodarki rynkowej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Economic analysis in the information economy has a great importance as part of the public and business owners interests harmonization. However, in a market economy, there are some internal and external environment risks that influence on the effectiveness of analytical information. When identifying the main economic analysis risks it should be taken into account the basic tenets of the theories of the market economy. The development of neutralizing the economic analysis risk it must also be taken into account the synergy effects action.
PL
Rola analizy ekonomicznej w  gospodarce opartej na informacji jest ogromna, szczególnie w zakresie harmonizacji interesów właścicieli kapitału oraz pozostałej części społeczeństwa. W gospodarcerynkowej występuje jednak wewnętrzne i zewnętrzne ryzyko, które wpływa na efektywność prowadzonych analiz. W momencie zidentyfikowania określonego ryzyka należy je uwzględnić, wykorzystując podstawowe założenia teorii gospodarki rynkowej. W  działaniach zmierzających do eliminacji wpływu ryzyka na wyniki prowadzonych analiz należy wziąć pod uwagę występowanie efektu synergii.
Year
Volume
47
Issue
4
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-23
Contributors
References
 • Лобанова А.А., Чугунова А.В. (ред.), Энциклопедия финансового риск-менеджмента, Альпина Паблишер, 2003.
 • Шеремет А.Д., Суйц В.П., Аудит: Учебник, доп. и перераб, ИНФРА, М., 2001.
 • Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І., Кількісне оцінювання ризику у фінансово-економічній сфері, „Фінанси України”, no. 11, 2003.
 • Чалый В., Машков М., Неправительственные аналитические центры: предложение на фоне отложенного спроса, Зеркало недели, no. 1 (476), 10 января 2004.
 • Marshall A., Principles of Economics, Macmillan and Co. Ltd., London, 1920, http://www.econlib.org/ library/Marshall/marP.html
 • Knight F.H., Risk, Uncertainty, and Profit, 1st edition, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Co., Boston, 1921, http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP.html
 • Nassau Senior W., Political Economy, Richard Griffin and Co., London, 1854, http://www.econlib.org/library/Senior/snP.html
 • Mill J., Stuart J., Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, 7th edition, Longmans, Green and Co., London, 1909, http://www.econlib.org/library/Mill/mlP.html
 • Neumann J., Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behavior, 6th edition, Princeton University Press, Princeton, 1953, http://archive.org/stream/theoryofgamesand030098mbp/theory
 • ofgamesand030098mbp_djvu.txt
 • Willett A.H., The Economic Theory of Risk and Insurance, The Columbia University Press, New York, The Macmillan Company, Agents, London, 1901, P. S. King & Son, http://www.archive.org/details/cu31924030405579
 • Александрова М.М., Уллубієва К.К., Розвиток теорії ризиків в економічній науці: еволюційний підхід, “Вісник Ждту”, 1 (47), 2009, http://eztuir.ztu.edu.ua/2192/1/51.pdf
 • Shumpeter J.A., The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, 10th edition, 2004, http://books.google.com.ua/books?id=OZwWcOGeOwC&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
 • Романенко Л.Ф., Коротаєва А.В., Ризики у банківській діяльності, „Фінанси України”, no. 5, 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2013_47_4_79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.