PL EN


2014 | 48 | 1 |
Article title

Zagraniczne inwestycje kapitałowe banków komercyjnych działających w polskim sektorze bankowym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
There is significant disproportion between the number of M&As in Polish commercial banking' sector in 1989-2013 and such investments made abroad by banks operating in Poland. Due to the lack of experience of Polish banks in investment banking, they are not considered in the regional terms, what significantly makes expansion on foreign markets more difficult for commercial banks conducting activity in the Polish banking sector.
Year
Volume
48
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-04-27
Contributors
References
 • Altunbaş Y., Marqués D., Mergers and Acquisitions and Bank Performance in Europe. The Role of Strategic Similarities, “Journal of Economics and Business” 2008, 60 (3), May–June.
 • Beitel P., Schiereck D., Wahrenburg M., Explaining the M&A Success in European Banks, “European Financial Management” 2004, 10 (1).
 • Brealey R.A., Myers S.C., Allen F., Principles of Corporate Finance, Ninth Edition, McGraw-Hill, New York 2008.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Devos E., Kadapakkam P.-R., Krishnamurthy S., How Do Mergers Create Value? A Comparison of Taxes, Market Power, and Efficiency Improvements as Explanations of Synergies, “Review of Financial Studies” 2009, 22 (3), March.
 • Flejterski S., Scenariusze rozwoju bankowości w Polsce w perspektywie lat 2010–2030, [w:] Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030, J. Szambelańczyk (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 • Havrylchyk O., Jurzyk E., Profitability of Foreign Banks in Central and Eastern Europe: Does the entry mode matter?, “Economics of Transition” 2011, 19 (3), July.
 • Korzeb Z., Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym, Difin, Warszawa 2010.
 • Machała R., Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2006.
 • Michalski M., Ocena ex post efektywności fuzji i przejęć, [w:] Fuzje i przejęcia, W. Frąckowiak (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Poteraj J., Procesy konsolidacyjne. Raiders & Targets w polskich instytucjach finansowych, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2004.
 • Vander Vennet R., Cross-Border Mergers in European Banking and Bank Efficiency, Universiteit of Gent, Working Paper 152, September 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_1_101
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.