PL EN


2014 | 48 | 1 |
Article title

Państwo a kapitał społeczny

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The problems associated with social capital require, due to their relevance and short history, that this institution be compared with the environment in the broad sense. The state and law are without doubt institutions whose functioning is determined by social capital but the state can only indirectly influence the level of social capital through creating social infrastructure. When adopting a definition of social capital as the external beneficial results of social and economic interactions in the form of informal values and ethical norms, we do not take the state into account in this definition. The institution of civil society allows us to understand the relationship between social capital and the state (and law).
Year
Volume
48
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-04-27
Contributors
References
 • Buchanan J.M., Musgrave R.A. (2005), Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Dembinski P.H. (2011), Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 • Durkheim E. (1933), The Division of Labor in Society, Macmillan, Nowy Jork.
 • Etzioni A. (2011), Kupuj mniej, uwolnij się, „Gazeta Wyborcza” 24–26.12.
 • Fukuyama, F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.
 • Fukuyama F. (2000), Wielki wstrząs, Bertelsmann Media Politeja, Warszawa.
 • Fukuyama F. (2002), Kapitał społeczny, [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Gajowiak M. (2012), Kapitał społeczny. Przypadek polski, PWE, Warszawa.
 • Gray J. (1993), Filozofia liberalizmu, Warszawa.
 • Gray J. (1995), O rządzie ograniczonym, Centrum im. A. Smitha, Warszawa.
 • Hayek A.F. (1996), Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków.
 • Hayek A.F. (2004), Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, Arcana, Kraków.
 • Hobbes T. (1954), Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Hawala.
 • Krueger A.O. (1974), The Political Economy of the Rent-Seeking Society, “The American Economic Review”, 64 (3).
 • Łobocki J. (2012), Sektor finansowy a kapitał społeczny, [w:] Ekonomia, J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 245.
 • Łobocki J. (2013), Kapitał społeczny jako korzystny efekt zewnętrzny interakcji społecznych i ekonomicznych, [w:] Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, z. 7.
 • Matysiak A. (1999), Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Osborne D., Gaebler T. (1992), Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań.
 • Putnam R. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Sztaba S. (2002), Aktywne poszukiwanie renty. Teoria, przykłady historyczne. Przejawy w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_1_129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.