PL EN


2014 | 48 | 1 |
Article title

Wielkość bezrobocia w Polsce według spisu ludności w porównaniu z pozostałymi danymi statystyki publicznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim.
EN
The article consists of four parts. A review of data sources on unemployment, briefly methodologies and definitions of the unemployed are discussed in the first part. The accuracy of the data on unemploy- ment, determined by sampling and non-sampling errors, is presented in the second part. In the third part a comparison analysis of the number of unemployed and the unemployment rate according to the 2011 population census, the Labour Force Surveys and registration of the unemployed are included. The fourth part attempts to explain the causes of differences in the measurement of unemployment between three considered data sources.
Year
Volume
48
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-04-27
Contributors
References
  • Francik A., Pocztowski A., (1993), Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
  • GUS (2011), Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2011, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
  • GUS (2012a), BAEL – dane za lata 2010, 2011 oraz I–II kw. 2012 r. po przeliczeniu z uwzględnieniem NSP 2011, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13729_PLK_ HTML.htm (dostęp: 10.09.2013).
  • GUS (2012b), Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2011, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
  • GUS (2012c), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Raport z wyników, Warszawa.
  • Kasprzyk D., Duncun G., Kalton G., Singh M.P. (red.) (1989), Panel Surveys, John Wiley and Sons, New York.
  • Kordos J. (1987), Dokładność danych w badaniach statystycznych, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 35, GUS, Warszawa.
  • Raczkiewicz D. (2013), Metody badania jakości spisów ludności – aspekty teoretyczne i praktyczne, Raport badawczy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_1_79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.