PL EN


2014 | 48 | 1 |
Article title

Tożsamość spółdzielcza banku spółdzielczego na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim.
EN
A cooperative bank as an institution of the cooperative sector operates in both economic and social dimension. A limited participation of the cooperative dimension of such institutions is due to legal regulations, however, only the bank can decide about taking into account the actual identity of the co-operative. The purpose of the study became a co-operative identity analysis of Polish cooperative banks and to examine the perception of cooperative identity in cooperative banks based on a survey of headquarters staff of the selected bank. Based on a survey of employees there was found a good knowledge about the characteristics and limitation of activities resulting from the cooperative legal form.
Year
Volume
48
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-04-27
Contributors
References
 • Ekstraklasa spółdzielcza, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2012, nr 5.
 • Golec M.M., Lokalność działalności banków spółdzielczych w Polsce, [w:] Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, M. Stefański (red.), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2012.
 • Golec M.M., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Gospodarowicz A. (red.), Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Nasze kapitały prawie kapitalne, „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 2012, nr 7–8.
 • Piechowski A., Wartości i zasady spółdzielcze a społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna, „Ekonomia Społeczna” 2013, nr 1 (6).
 • Siudek T., Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Warszawa 2011.
 • Strumiński D., Twardowski D. (red.), Banki spółdzielcze w Polsce, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.
 • Szelągowska A., Polska bankowość spółdzielcza – wczoraj, dziś i jutro, [w:] Współczesna bankowość spółdzielcza, A. Szelągowska (red.), CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1982 r., Nr 30 poz. 210 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2000 r., Nr 119 poz. 1252 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_1_91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.