PL EN


2014 | 48 | 2 |
Article title

Nieruchomości w modelach biznesowych przedsiębiorstw… branży handlu detalicznego artykułami szybko rotujqcymi (FMCG)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The aim of this article is to analyse the role of chosen resources (corporate real estate) in design- ing business models of FMCG sector. The hypothesis states that companies (from one sector), trying to achieve high effectiveness and create customer value employ different business models based on different resources and their combination. To verify the hypothesis, the authors carried out the research on companies from retail sector listed during 2009-2012 on the Warsaw Stock Exchange. The research method was case study analysis. As a result of research it is possible to state that there is one business model referring to usage of real estate but there are two different ways of achieving it: emerging and planned one.
Keywords
PL
Year
Volume
48
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
References
 • Afuah A., Tucci C.L., Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Boczkowski A., Bo mi obiecuje zysk, choć leje się krew, „Puls Biznesu" z 19.11.2010 r., http://www. pb.pl/2278781,91570,bomi-obiecuje-zysk-choc-leje-sie-krew (dostęp: 03.01.2014).
 • Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M., Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Gates B., Biznes szybki jak myśl, Prószyński i Spółka, Warszawa 1999.
 • http://www.tvncnbc.pl/eurocash-upiera-sie-przy-swoim,224202.html (dostęp: 08.06.2013).
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe BOMI SA w upadłości likwidacyjnej za 2012 r.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa".
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 „Leasing".
 • Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, M. Duczkowska-Piasecka (red.), SGH, Warszawa 2012.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Onepress, Gliwice 2012.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., Clarifying business models: origins, present, and future of the concept, „Communications of AIS" 2005, vol. 15, May.
 • Pollert W.R., Glickman E.J., Optimizing Shareowner Value from Corporate Real Estate Assets, Strategic Finance, Spring 2001.
 • Prospekt emisyjny z dnia 11.10.2010 r. - oferta akcji Eurocash serii K skierowana do akcjonariuszy Emperia Holding SA z siedzibą w Lublinie, http://eurocash.pl/relacje-inwestorskie/prospekty- -emisyjne.html (22.05.2013).
 • Raporty bieżące Bomi SA nr 2/2012, 59/2012, 77/2012, 11/2013.
 • Raporty bieżące Eko Holding SA nr 48/2012, 49/2012.
 • Raporty bieżące Emperia SA nr 47/2012, 49/2012.
 • Skonsolidowane raporty roczne Grupy Eurocash za lata 2009-2012.
 • Skonsolidowane raporty roczne Grupy Handlowej Emperia za lata 2009-2012.
 • Skonsolidowane raporty roczne Grupy Kapitałowej Alma Market SA za lata 2009-2012.
 • Skonsolidowane raporty roczne Grupy Kapitałowej Bomi za lata 2010-2011.
 • Skonsolidowane raporty roczne Grupy Kapitałowej Eko Holding za lata 2009-2011.
 • Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Eko Holding za IV kwartał 2012 roku.
 • Świerżewski R., Nowa normalność w świecie biznesu, „Harvard Business Review Polska" 2012, lipiec-sierpień.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2013, Dz. U. Nr 0, poz. 330).
 • Wawryszuk-Misztal A., Dezinwestycje przedsiębiorstw na przykładzie Grupy Handlowej Emperia, Annales UMCS, sectio H: Oeconomia 2012, vol. XLVI, z. 4.
 • Wrońska E.M., Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych w zarządzaniu grupą kapitałową, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 278, J. Duraj (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 45-54.
 • Wrońska-Bukalska E., Wykorzystanie spółki komandytowo-akcyjnej w zarządzaniu grupą kapitałową, Annales UMCS, sectio H: Oeconomia 2013, vol. XLVII, z. 3.
 • Załącznik do Uchwały Zarządu Giełdy Nr 187/2011 z dnia 11 lutego 2011 r., http://www.gpw. pl/uchwaly_zarzadu _gpw/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=45208 (dostęp:15.01.2013).
 • Zook Ch., Allen J., Powtarzalny model wzrostu: jak budować trwały biznes w czasie ciągłych zmian, ICAN Institute, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_2_125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.