PL EN


2014 | 48 | 2 |
Article title

Inwestycje a wielkość przychodów sektora MSP w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
In this study, attention is focused primarily on active companies in the SME sector. The purpose of this article is to find the relation between revenues and investments realized by the SME sector in Poland. In particular, the paper tries to answer the question whether the size of the investment of small and medium-sized enterprises have a significant impact on the growth of their revenues, and if the answer is positive, how strong that impact is.
Keywords
PL
Year
Volume
48
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
 • Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
 • Pietras P., Głodek P., Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP, PARP, Łódź 2011.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, PARP, Warszawa 2002 (dostęp: 27.12.2013).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, PARP, Warszawa 2003 (dostęp: 27.12.2013).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003, PARP, Warszawa 2004 (dostęp: 27.12.2013).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, PARP, Warszawa 2006 (dostęp: 27.12.2013).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, PARP, Warszawa 2007 (dostęp: 27.12.2013).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa 2008 (dostęp: 27.12.2013).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa 2009 (dostęp: 27.12.2013).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010 (dostęp: 27.12.2013).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011, (dostęp: 27.12.2013).
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP, Warszawa 2012 (dostęp: 27.12.2013).
 • Sikorski J., Przychocka I., Finansowanie rozwoju MSP, Wydawnictwo Uniwersytetu Białosto- ckiego, Białystok 2009.
 • Sobczyk M., Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 • Starzyńska W. (red.), Podstawy statystyki, Difin, Warszawa 2009.
 • Trocki M., Krajewski K. (red.), Przedsiębiorczość w Polsce w warunkach integracji z Unią Euro- pejską, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
 • Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich MSP, PARP, Warszawa 2005.
 • Strony internetowe: 1. http://www.parp.gov.pl (strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dostęp: 27.12.2013)
 • 2. http://www.stat.gov.pl (strona Głównego Urzędu Statystycznego, dostęp: 27.12.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_2_91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.