PL EN


2014 | 48 | 3 |
Article title

Szanse i zagrożenia rozwoju polskiego rolnictwa w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The aim of this article is the attempt to answer the question whether the financial means given to Poland as part of the new EU budget perspective for the years 2014-2020 and changes in the Common Agriculture Policy will stimulate the development of the Polish agriculture. To answer this question the following steps were taken: 1.    presentation of the financial frames of the EU budget with special consideration of financial means for the agriculture and rural areas, 2.    indication of the consequences of changes in the CAP, 3.    analysis of the Rural Areas Development Programme in Poland for the years 2014-2020.
Keywords
PL
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
 • Chechelski P., Ocena potencjału polskiego rolnictwa oraz wpływu nowych programów Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 na zwiększenie jego konkurencyjności w Unii Europejskiej i na świecie, [w:] A. Kowalski, M. Wigier, M. Dudek (red.), Nowa Wspólna Polityka Rolna - perspektywa ekonomiczna, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 • Czubak W., Pawlak K., Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrówno- ważonego w Polsce, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Program Wieloletni 2005-2009, Raport nr 102, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 347 z 20 grudnia 2013 roku (rozporządzenia nr od 1305/2013 do 1308/2013).
 • Kulawik J., WPR się obroni (chyba)?, „Nowe Życie Gospodarcze" 2012, nr 3.
 • Polska ma otrzymać blisko 106 mld euro budżetu UE na lata 2014-2020 - perspektywa napływu funduszy unijnych a rozwój gospodarczy Polski - szanse i zagrożenia, Redakcja Ekonomiczna PAP.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, GUS, Warszawa 2013.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003.
 • Skonsolidowane projekty rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiego (dokumenty Rady nr 13294/13 REV1 oraz 13349/1/13 REV1).
 • Sprawozdanie na temat unijnego budżetu na lata 2014-2020 nr 120/2013, Kancelaria Senatu RP, Bruksela.
 • Walkowski M., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Kontynuacja dotychczasowych założeń czy zmiana priorytetów rozwoju? - analiza stanowiska Polski, [w:] B. Toszek, A. Wojtaszek, Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Warszawa 2012.
 • Wieliczko B., Propozycja instrumentów wsparcia w polskim PROW na lata 2014-2020, Roczniki Naukowe SERiA, t. 14, z. 2.
 • www.minrol.gov.pl (dostęp: 25.04.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_3_109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.