PL EN


2014 | 48 | 3 |
Article title

Rynek płatności mobilnych w Polsce - stan i perspektywy rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
Over the last few years the mobile payment market has changed remarkably and now it is one of the fastest developing banking markets in Poland. Polish consumers have eagerly adopted mobile devices which serve them as tools of communication, sources of entertainment, navigation tools and payment methods. The move towards mobile payments is a global tendency. Polish banks have noticed this tendency and have invested in new applications which give consumers the opportunity to use their mobile devices for payments. The paper presents the main changes observed on the Polish mobile payment market in the last few years, banks' activities concerning mobile banking and Polish customers' opinion on mobile payments. It attempts to assess the perspectives of further development of the Polish mobile market.
Keywords
PL
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
 • Dahlberg T., Mallat N., Ondrus J., Zmijewska A., Mobile Payment Market and Research - Past, Present and Future, Sprouts. Working Paper on Information Systems 6 (48), 2006, www.sprouts. aisnet.org/6-48.
 • Finanse w Internecie, Raport Interaktywnie.com, http://interaktywnie.com/index/index/?file=raport_ finanse_w_ internecie.pdf.
 • Gawłowski S., Kretowicz L., PKO BP: Polski Standard Płatności mobilnych ruszy w II kw. 2014 r., „Puls Biznesu", www.pb.pl/3524840,86154,pko-bp-polski-standard-platnosci-mobilnych-ruszy-w-ii- -kw.-2014-r. (dostęp: 14.04.2014).
 • Górka J., Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Jurczak T., Płatności mobilne: krajobraz przed bitwą. Czy IKO zmiecie NFC z polskiego rynku?, http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/774654,platnosci-mobilne-krajobraz- -przed-bitwa-iko-vs-nfc.html (dostęp: 16.04.2014).
 • Kaszubski R., Widawski P., Mobilne systemy pieniądza elektronicznego i inne instrumenty mo- bilnych płatności, http://www.zbp.pl/photo/ftb/mob_ systemy_pieniadza.pdf (dostęp: 10.04.2014).
 • Klimontowicz M., Determinanty rozwoju płatności mobilnych w Polsce i na świecie, Annales Uni- versitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, t. 47, z. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
 • Kubiak P., Innowacje w modelu biznesowym, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2014.
 • Olękiewicz A., Mamy coraz więcej smartfonów i jesteśmy tego coraz bardziej świadomi, tnsglobal. pl (dostęp: 12.04.2014).
 • Payment Methods: What International Consumers Want, Need and Expect, http://www.firstdata. com/downloads/thought -leadership/ConsumerGlobalPaymentWPINT.pdf (dostęp: 15.04.2014).
 • Stańczyk-Hugiet E., Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, Przegląd Organizacji i Zarzą- dzania, TNOiK, Warszawa 2011.
 • World Payment Report 2013, Capgemini, RBS, EFMA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_3_137
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.