PL EN


2014 | 48 | 3 |
Article title

Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The goal of the study was an attempt to characterize the structure of tax revenue sources of the state budget and to assess changes in their structure, with particular emphasis on the revenues derived from direct taxes. The study covered selected countries of Central and Eastern Europe: Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary. The scope of the analysis was 2000-2011. The statistical data used in the study come from publications of the European Statistical Office.
Keywords
PL
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
  • Dziemianowicz R.I., Polityka podatkowa jako jeden z elementów zarządzania finansami publiczny- mi, [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, S. Owsiak (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
  • Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
  • Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej. Długookresowe tendencje i reakcja na kryzys, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
  • Marczakowska-Proczka J., System budżetowy państwa, [w:] System finansowy w Polsce, B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  • Owsiak S., Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu, [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, S. Owsiak (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
  • Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2013 edition, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 2013 (dostęp: 12.04.2014).
  • Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_3_157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.