PL EN


2014 | 48 | 3 |
Article title

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie na europejskich rynkach wschodzących

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
Socially responsible investments are one of the most dynamically growing segments of the invest- ment and this market is very diverse. Most of the assets are invested at the European capital market but there is also a huge diversity within European markets. Socially responsible investments are dominated by the old member states of European Union, while the level of this investments is very low in the new member states. Among the new member states, Poland is a country with a leading role. The lack of uniform definitions of socially responsible investment, which is caused by the multiplicity of aspects related to these investments, can be a barrier for further development of this segment.
Keywords
PL
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
 • Czerwonka M. (2011a), Inwestowanie etyczne na GPW, „Akcjonariusz", nr 4.
 • Czerwonka M. (2011b), Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI) - inwestowanie alternatywne, „Finanse, Czasopismo Komitetu o Finansach PAN", nr 1 (4).
 • Czerwonka M. (2012a), Perspektywy rozwoju rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Polsce, [w:] Ekonomia, finanse i zarządzanie w świetle wyzwań gospodarczych. Wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Ł. Woźny (red.), Oficyna Wydaw- nicza SGH, Warszawa 2012.
 • Czerwonka M. (2012b), Etyczne przesłanki inwestowania polskich inwestorów indywidualnych, „Psychologia Ekonomiczna", nr 2.
 • Czerwonka M. (2012c), The concept of socially responsible investing (SRI) in Poland, "Journal of Management and Financial Sciences, Collegium of Management and Finance", vol. 5, issue 8.
 • Czerwonka M. (2013), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 • Czerwonka M., Staniszewska A. (2013), Miejsce daru i filantropii w ekonomii. Zarządzanie i fi- nanse, "Journal of Management and Finance", vol. 11, nr 2, cz. 4.
 • Czerwonka M., Wolska M. (2013), Społecznie odpowiedzialne inwestowanie - analiza rentowności funduszy SRI w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 126.
 • Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm. Raport z badania, Deloitte Polska oraz Giełda Papierów Wartościowych, 2011.
 • European Responsible Investing Fund Survey 2013, KPMG.
 • European SRI Study 2012, EUROSIF.
 • Global Sustainable Investment Review 2012, Global Sustainable Investment Alliance.
 • Hurst N.E. (2004), Corporate Ethics, Governance and Social Responsibility: Comparing Euro- pean Business Practices to those in the United States, A Study Conducted for the Business and Organizational Ethics Partnership.
 • Jedynak T. (2011), Kontrowersje wokół efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych, „Zeszyty Naukowe PTE Oddział Kraków", nr 11.
 • Kaźmierkiewicz P. (2010), Analiza atrakcyjności inwestycji w spółki odpowiedzialne społecznie (SRI) na podstawie rankingu Global 100, „E-Finanse. Finansowy Kwartalnik Internetowy", nr 6.
 • Kempf A., Osthoff P. (2007), The Effect of Socially Responsible Investing on Portfolio Performance, "European Financial Management", nr 13 (5)
 • Kubińska E. (2014 w druku), Procesy integracyjne europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych z perspektywy rynków wschodzących, „Annales UMCS Sectio H Oeconomia".
 • Marcinkowska M. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne - aspekty teoretyczne, „Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Statman M. (2006), Socially Responsible Indexes, "The Journal of Portfolio Management", nr 32 (3).
 • Sun M., Nagata K., Onoda H. (2011), The investigation of the current status of socially responsible investment indices, "Journal of Economics and International Finance", nr 3 (13).
 • Urban D. (2011), Zarys koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 261.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_3_179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.