PL EN


2014 | 48 | 3 |
Article title

Dylematy oceny zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
In the article, there was an attempt to classity the problems connected with the issue of the credit- worthiness of small and medium-sized enterprises in the Polish legal system. The considerations started from the definitions of small and medium-sized enterprises within the meaning in various legal acts in Poland. The main groups were indicated by dilemmas as they relate to the problems and their duration. Based on personal experience of the author, there was an attempt on classification of these problems.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
author
References
  • Juszczyk S., Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2008, s. 17, http://www.wne.sggw.pl/ czasopisma/pdf/EIOGZ_2008_nr66_s17.pdf.
  • Maćkowiak E., Zarządzanie efektywnością finansową współczesnego przedsiębiorstwa a jego wartość, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 47, s. 113.
  • Rozporządzenie Komisji (WE) z dnia 6 sierpnia 2008 r. nr 800/2008, załącznik I.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.
  • Szyszka A., Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, „Bank i Kredyt" 2009, nr 40, s. 6.
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004, Nr 54 poz. 535.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994, Nr 121 poz. 591.
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004, Nr 173 poz. 1807.
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy- chodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. 1998 r, Nr 144 poz. 930.
  • Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. poz. 1475.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_3_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.