PL EN


2014 | 48 | 3 |
Article title

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce na przykładzie aktywności specjalnych stref ekonomicznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The purpose of this article is to show CSR activities organized by SEZs in Poland. The hypothesis is that the resources and activities related to corporate social responsibility implemented by the SEZs in Poland are among the largest and most effectively used in CSR in the whole country. To achieve the objective, the survey was used, in which the managing SEZs emphasized by their achievements in the field of CSR and costs. The data collected indicate that the actions of management zones in Poland are among the most serious, concerted action in the field of CSR, implemented on many levels. Their impact on local communities is very large, and the value of the assistance reaches hundreds of thousands of zlotys per year.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
  • Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucy}ny i międzynarodowy, Wy- dawnictwo Naukowe, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009.
  • Czerwińska K., Krzyżanowska K., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Oeconomia. Acta Scientiarum Polonorum, 9 (2) 2010, SGGW, Warszawa 2010.
  • Green Paper. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, Brussels, 18.7.2001, http://ec.europa.eu/green-papers/index_pl.htm#2001 (dostęp: 20.05.2014).
  • http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+Odpowi edzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR/Inicjatywy+miedzynarodowe (dostęp: 20.05.2014).
  • Jastrzębska E., CSR a kryzys, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzial- ność organizac}i. Metodyka, narzędzia, ocena, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 156, Wrocław 2011.
  • Kulawczuk P., Bąk M., Bednarz P., Rataj R., Szcześniak A., Zając P., Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społeczne} odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewicki (red.), Wpływ społeczne} odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, IBnDiPP, EQUAL, Warszawa 2007.
  • Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społeczne} odpowiedzialności przedsię- biorstw, COM (2011) 681, Bruksela, 25.10.2011.
  • Raport CSR Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości, społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR w małym i średnim przedsiębiorstwie - obecna pozyc}a i przyszłe trendy, Ruda Śląska 2008.
  • Valiente J.M.A., Ayerbe C.G., Figueras M.S., Social responsibility practices and evaluation of corporate social performance, "Journal of Cleaner Production" 2012, 35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_3_251
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.