PL EN


2014 | 48 | 3 |
Article title

Kierunki lokowania nadwyżek finansowych przez inwestorów indywidualnych w Polsce w latach 2008-2012

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The article focuses on the theoretical aspects of household savings and investments of private inves- tors. The main purpose is to attempt to discuss the direction of investment in condition of instability on financial market, declining GDP and an expansive monetary policy. The analysis of dynamic and structure proves that the value of deposits of private investors is growing, as well as share of deposits in all investment.
Keywords
PL
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
 • Bodie Z., Merton C., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
 • Błaszczuk D.J., Łukaszewski M., Oszczędności gospodarstw domowych w bankach oraz w fun- duszach zbiorowego inwestowania jako źródło finansowania rozwoju gospodarki polskiej, [w:] Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, D. Dziawgo (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 • Dębski W., Inwestowanie za pośrednictwem inwestorów instytucjonalnych, [w:] Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, D. Dziawgo (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 • Dziawgo D. (red.), Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 • Flejterski S., Lokowanie nadwyżek finansowych przez gospodarstwa domowe - homo oeconomicus czy „racjonalność selektywna"?, [w:] Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, D. Dziawgo (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 • Harasim J., Oszczędzanie i inwestowanie nadwyżek finansowych przez ludność, [w:] J. Harasim (red.), Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, PTE, Katowice 2010.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo inwestorów indywidualnych na rynku finansowym, [w:] Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, D. Dziawgo (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 • Owsiak S., rec. [Inwestorzy indywidualni na rynku finansowym, D. Dziawgo (red.)], Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, „Bank i Kredyt" 2005, nr 2, s. 96.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, www.nbp.pl.
 • Rytelewska G., Gospodarstwa domowe, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Rytelewska G., Oszczędności gospodarstw domowych, [w:] Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, D. Dziawgo (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 • Szyszka A., Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Świecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_3_27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.