PL EN


2014 | 48 | 3 |
Article title

Zróżnicowanie składek na europejskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskiego
EN
Compulsory insurance is an obligation, regulated by law to enter into an insurance contract. One such insurance is compulsory motor third party liability insurance of vehicle owners. Compulsory insurance often makes products offered by insurance companies standard. The aim of the study is to assess the standardization of offered motor third party liability insurance based on selected European Union countries, by analyzing the premiums and tariff variables and bonus-malus systems used in the process of calculation of the insurance premium.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
 • „Biuletyn Kwartalny. Rynek Ubezpieczeń" 2012, nr 3, UKNF, http://www.knf.gov.pl (dostęp: 11.04.2014).
 • Bogusz J., Co oznacza bonus-ma/us?, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2012, nr 4.
 • Domański Cz., Testy statystyczne, PWE, Warszawa 1990.
 • Europejski Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych, PIU, Warszawa 2010, http://www.piu.org.pl (dostęp: 20.04.2014).
 • Kawiński M., Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Po/ski, „Wiadomości Ubezpie- czeniowe" 2013, nr 2.
 • Lemaire J., Bonus-Ma/us Systems in Automobi/e lnsurance, Kluwer, Boston 1995.
 • Lemaire J., Zi H., A Comparative Ana/ysis of 30 Bonus-Ma/us Systems, "ASTIN Bulletin" 1994, 24 (2), s. 287-310.
 • Mahmoudvand R., Edalati A., Shokoohi F., Bonus-ma/us system in lran: An empirica/ eva/uation, "Journal of Data Science" 11 (1), 29-41.
 • Mahmoudvand R., Hassani H., Genera/ized Bonus-Ma/us Systems with a Frequency and a Seve- rity Component on an lndividua/ Basis in Automobi/e lnsurance, "ASTIN Bulletin" 2009, 39 (1), s. 307-315.
 • Meyer U., Fina/ Report for the Project: Car lnsurance Tariffs. Part lll. Motor liabi/ity lnsurance in Europe. Comparative Study of the Economic-Statistica/ Situation, 2005, http://www.unibam- berg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi_professuren/vwl_sozialpolitik/Meyer_Seiten/literatur/ Meyer-2005-Motor-Liability-Insurance-Comparative-Study.pdf (dostęp: 17.04.2014).
 • Ostasiewicz W. (red.), Mode/e aktuaria/ne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Raport CEA „Europejski Rynek Ubezpieczeń Komunikacyjnych", PIU, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_3_319
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.