PL EN


2014 | 48 | 3 |
Article title

Ocena kondycji finansowej oraz strategii finansowania powszechnych towarzystw emerytalnych w latach 2008-2012

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
Since 1999 Common Pension Companies (CPC) are operating in Poland. Their goal is to support mandatory pension pillar capital, through investing funds entrusted to them by future pensioners in the form of paid premiums. In the second pillar, CPC conduct the activities and manage Open Pension Funds. They are commercial entities, which are oriented towards gaining profits. The purpose of the submitted article is to present the evolution of the current pension system in Poland, the tasks given to CPC, the characteristics of the methods used in the evaluation of their financial condition and the strategies of financing and carrying out an analysis of the level of profitability and the degree of CPC market debt in the years 2008-2012. The research hypothesis was formulated, according to which as a result of decreasing the amount of CPC revenue the level of profitability is regularly decreasing, and in terms of financing strategies, all CPC apply a conservative strategy.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
 • Brigham E.F., Houston J.F., Fundamentals of Financial Management, Harcourt College Publishers, 2000.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 • Kołosowska B. (red.), Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
 • Olszewski J., Fundusze emerytalne filar 11 i 111, INFOR, Warszawa 1999.
 • Sas Kulczycka K. (red), Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce. Fundusze inwestycyjne i emerytalne, WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 1997 nr 139 poz. 934).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. 2013 poz. 1717).
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398).
 • Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 • www.knf.gov.pl.
 • Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź, 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_3_361
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.