PL EN


2014 | 48 | 3 |
Article title

Wpływ nowych zasad rachunkowości i sprawozdawczości na wynik finansowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
In the paper the analysis of the new accounting principles adopted in the Insurance Guarantee Fund was performed with a special reference to their impact on the financial result of the IGF. The new accounting principles of the IGF assume transition from a mixed accounting i. e. memorial cash to a memorial accounting. Implementation of those principles ensures a transparent presentation and an assessment of the IGF financial position as well as a possibility of international comparisons. Adopting of the new accounting principles resulted in 2013 in recording of higher by PLN 83 million statutory income and higher by PLN 73 million statutory costs. In consequence, the financial result of the IGF increased by ca PLN 10 million.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
  • Gabrusewicz W., Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2009.
  • Hendriksen E.A., van Breda R.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  • Materiały wewnętrzne niepublikowane UFG.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz. U. nr 137 poz. 1539.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Dz. U. z dn. 20.12.2012 poz. 1442.
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. 1990 nr 59 poz. 344.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 (tekst jednolity z 2013 roku, Dz. U. 2013 nr 0 poz. 330).
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1210, nr 291, poz. 1707.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_3_383
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.