PL EN


2014 | 48 | 3 |
Article title

Zróżnicowanie branżowe poziomu i struktury kapitału własnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
In Polish companies the equity is prevailing over the liabilities. The average leverage ratio (D/E) is less than 83%. However, it might be presumed that this leverage ratio varies from industry to in- dustry. Since every industry involves a different technology application, operates on different product markets, and is exposed to different type of risk. The differences also exist in the level of fixed assets and operating costs. The aim of this article is to analyze the importance of equity as well as its sector differentiation. On the basis of the above findings it might be concluded that each particular industry follows the same behaviour patterns and trends, yet industry nature affects the level and structure of the equity at the same time.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
 • Almazan A., Molina C.A., lntra-lndustry Capital Structure Dispersion, November 2002, http:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=292699 (dostęp: kwiecień 2014).
 • Błach J. Strategie podwyższania kapitału własnego w spółkach akcyjnych, Katowice, 2007, rozprawa doktorska.
 • Chojnacka E., Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa 2011.
 • Grabowska M., Analiza strategii gospodarowania kapitałem zasobowym przedsiębiorstwa, Łódź 2007, rozprawa doktorska.
 • Ickiewicz J., Pozyskiwanie i struktura kapitału a długookresowe cele przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2011.
 • Jerzemowska M., Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 • Leary M.T., Roberts M.R., Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy, July 2010, http:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1623379 (dostęp: kwiecień 2014).
 • Love R., Wickramanayake J., lndustry Effects on the Capital Structure Decisions of Australian Companies, 1996, http://arrow.monash.edu.au (dostęp: grudzień 2013).
 • MacKay P., Phillips G.M., How Does lndustry Affect Firm Financial Structure?, June 2002, http:// www.nber.org/papers/w9032 (dostęp: kwiecień 2014).
 • MacKay P., Phillips G.M., ls There an Optimal lndustry Financial Structure?, 2002, http://www. rsmith.umd.edu (dostęp: grudzień 2013).
 • Markiewicz D., Kapitał własny w teorii i praktyce gospodarczej, Wrocław 2004, rozprawa doktorska.
 • Miao J., Optimal Capital Structure and lndustry Dynamics, "The Journal of Finance" December 2005, vol. 60, no. 6.
 • Rocznik Statystyczny 2013, GUS, Warszawa 2013, część Finanse przedsiębiorstw.
 • Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Soczówka H., Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału, [w:] B. Micherda (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN, Warszawa 2005.
 • Szudejko M., Analiza zależności pomiędzy branżą a strukturą kapitału przedsiębiorstwa na podstawie wyników finansowych polskich spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 62, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 30 stycznia 2013 r. Dz. U. poz 330).
 • Waśniewski T., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 1997.
 • Wrońska E.M., Struktura kapitału, [w:] P. Karpuś (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, UMCS, Lublin 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_3_393
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.