PL EN


2014 | 48 | 3 |
Article title

Wykorzystanie instrumentów rynku finansowego przez jednostki samorządu terytorialnego w utrzymaniu płynności finansowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
In recent years, growing interest of the local government units in the use of financial market instru- ments, testifies to the value of the growing public debt of local government. Local government units are increasingly seeking the opportunities to finance the tasks that are not covered in the budget. This article presents the problem of the use of financial market instruments and the rationale for making the choice of instruments in the financing of the tasks of local government units. The article addresses the issue of the legal possibility of using instruments of the financial market by government entities. It also presents empirical research about the decision-making process for choosing a debt instrument, the types of instruments used and the themes of their choice.
Keywords
PL
Year
Volume
48
Issue
3
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
  • Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.
  • Milesi-Ferretti G.M., Fiscal rules and the budget process, Giornale degli Ekonomisti 110, June, 1997.
  • Pismo Ministerstwa Finansów Dep. Długu Publicznego nr DP14/657/90/MKT/2009/3032.
  • Poniatowicz M., Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu tery- torialnego na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.
  • Rossi S., Dafflon B., The Theory of Subnational Balanced Budget and Debt Control, [w:] B.Dafflon (red.), Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt, "Studies In Fiscal Federalism and State-Local Finance", vol. 34, no. 4, Edward Elgar, Cheltenham-Northamp- ton, Politica 2002.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jed- nostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa (Dz.U. 2010, nr 250, poz. 1678).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. 2011, nr 298, poz. 1767).
  • Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej, E. Denek, M. Dylewski (red.), Difin, Warszawa, 2013.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_3_77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.