PL EN


2014 | 48 | 4 |
Article title

Nabywanie skarbowych papierów wartościowych przez NBP

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
On the 17 June, 2014 the Council of Ministers has adopted the assumptions of the act amending the Law on National Bank of Poland. These proposals allow the central bank, inter alia, to purchase treasury securities in the secondary market outside of open market operations. The purpose of this article is to analyze the compatibility of these assumptions with the constitutional prohibition of monetary financing of the budget deficit by the central bank.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
4
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-26
Contributors
References
 • Aneks do raportu rocznego za rok 2003 - Dług publiczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004.
 • Eser F., Schwaab B., Assessing Asset Purchases Within the ECB's Securities Markets Programme, Working Paper Series no 1587, European Central Bank, Frankfurt am Main 2013.
 • Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Narodowy Bank Polski, Raport roczny 2009, Warszawa 2010.
 • Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, WoltersKluwer, Warszawa 2011.
 • Polityka pieniężna, A. Sławiński (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Poterba J.M., Do Budget Rules Work?, Working Paper nr 5500, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1996.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. określające definicje w celu zastosowania zakazów określonych w art. 104 i 104b ust. 1 Traktatu (Dz. Urz. L 332 z 31 grudnia 1993 r., s. 1-3).
 • Skarbowe papiery wartościowe - raport roczny 1999, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2000.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 83 z 30 marca 2010 r., s. 47).
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. C 224 z 31 sierpnia 1992 r., s. 6-79).
 • Uchwała nr 20/2008 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku (Dz. Urz. NBP 2008 rok, nr 25, poz. 32).
 • Uchwała nr 7/2010 Zarządu NBP z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski" (Dz. Urz. NBP z 2010 r. nr 4, poz. 4 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. 1992 rok, nr 72, poz. 360 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_4_177
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.