PL EN


2014 | 48 | 4 |
Article title

Analiza procesu restrukturyzacji w PKP Intercity SA

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
Changes of the environment in which companies operate are forcing them to take actions to adapt to the economic conditions, which make them more competitive. Essential in the process of responding to changes in the environment are restructuring mechanisms, whose efficiency provides undisturbed development of the company. Results of this study clearly show that the implementation of the restructur- ing program in the PKP Intercity company was a necessary condition to reduce the risk of liquidation. Great importance of restructuring should be considered primarily in terms of the radical drop in the level of the financial loss of this unit in 2011 in relation to 2010.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
4
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-26
Contributors
References
 • Balcerek A., Potencjal restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki, Potencjal restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Bitkowska A., Wójcik G., Restrukturyzacja przedsiębiorstw jako ciągły proces dostosowawczy, [w:] A. Bitkowska, Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 2010.
 • Borowiecki R., Nalepka A., Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki, Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, Warszawa 2010.
 • Dowżycki A., Tłuchowski W., Sobolewski H., Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 1986.
 • Mozalewski M., Rodzaje i metody restrukturyzacji przedsiębiorstw, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2010, R. LXXII, z. 2, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593 /869/1/15.%20MAREK%20MOZALEWSKI%20RPEiS%202-2010.pdf (dostęp: 15.02.2014).
 • Pełka B., Polityka przemysłowa, strategia i restrukturyzacja przedsiębiorstwa, IOPM, Warszawa 1992.
 • Program restrukturyzacji PKP Intercity SA - podstawowe kierunki i obszary naprawcze, http:// www.zzksl.pl/dok/program%20restrukturyzacji%20PKP%20IC.pdf (dostęp: 10.02.2014).
 • Raport roczny Grupy PKP za rok 2011.
 • Raporty finansowe spółki PKP Intercity SA za lata 2008-2011.
 • Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2011 - PKP Intercity.
 • Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw: proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_4_245
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.