PL EN


2014 | 48 | 4 |
Article title

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców majątkowych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
In the free-market economy an important role play real estate, selling, buying and pricing. The complexity of the issues related to the condition of the real estate, transaction prices, consumption and economic consumption contributed to the appointment of values. In this paper we describe the role of appraisers in the valuation of various types of real estate in Poland. In order to protect the professional group, it was introduced by regulation of the Minister of Finance the compulsory civil liability insurance of values. In this paper we assess the risk of work of values. We critically evaluate the content of the Regulation of its vagueness guarantee sum and responsibilities.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
4
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-26
Contributors
References
 • Adamiczka J., Rzeczoznawstwo jako zawód zaufania publicznego a wycena na potrzeby sektora bankowego, „Rzeczoznawca Majątkowy" 2004, październik-grudzień.
 • Baranowski W., Polskie rzeczoznawstwo majątkowe w zjednoczonej Europie - wyzwania - problemy - pilne zadania, „Rzeczoznawca Majątkowy" 2002, lipiec-wrzesień.
 • Jędruszuk Ł., Odpowiedzialność organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych za szkodę wyrządzoną oceną prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, „Rzeczoznawca Mająt- kowy" 2011, lipiec-wrzesień.
 • Kodeks etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych, „Rzeczoznawca Majątkowy" 2004, październik-grudzień.
 • Kosmulska S., Specyfika pracy rzeczoznawcy w postępowaniu komorniczym, „Rzeczoznawca Majątkowy" 2006, lipiec-wrzesień.
 • Krupa-Dąbrowska R., Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać rzeczoznawcą majątkowym, „Rzeczpospolita", 24.03.2014.
 • Lechnowicz K., Materiały na posiedzenie KAPFRSM, Rynia k/Warszawy, maj 2003, „Rzeczoznawca Majątkowy" 2003, październik-grudzień.
 • Mościcka A., Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika i biegłego za nieprawidłowe osza- cowanie rzeczy przy licytacji ruchomości, „Nowa Currenda" 2013, nr 4.
 • Pałgan Z., Tajemnica zawodowa rzeczoznawcy majątkowego, cz. 1, „Nieruchomości" 2012, nr 11.
 • Pawłowska J., Zamówienia publiczne na usługi rzeczoznawców majątkowych w latach 2000-2007, „Rzeczoznawca Majątkowy" 2008, styczeń-marzec.
 • Przystupa M., Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny, „Rzeczoznawca Majątkowy" 2008, październik-grudzień.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifi- kacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35/2005 poz. 314).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. 18/2005 poz. 136 wraz z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. 80/2008 poz. 475 wraz z późniejszymi zmianami).
 • Runkiewicz L., Rola rzeczoznawców i ekspertów budowlanych w przygotowaniu remontów i modernizacji budynków mieszkalnych i biurowych, „Przegląd Budowlany" 1997, nr 4.
 • Strona internetowa Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dostęp: 31.12.2012).
 • Teliga T., Samorząd zawodowy rzeczoznawców majątkowych - instytucja niezbędna dla ochrony interesu publicznego, „Rzeczoznawca Majątkowy" 2003, wrzesień.
 • Urbańczyk K., Blaski i cienie zawodu rzeczoznawcy majątkowego, „Rzeczoznawca Majątkowy" 2011, kwiecień-czerwiec.
 • Zasady ogólne Polskiego Systemu Uznania Zawodowego, „Rzeczoznawca Majątkowy" 2003, styczeń-marzec.
 • Zasady stosowania kodeksu etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych przyjęte przez Krajową Radę w dniu 3.12.2008 r., „Rzeczoznawca Majątkowy" 2008, październik-grudzień.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_4_265
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.