PL EN


2014 | 48 | 4 |
Article title

Przestrzenny paradygmat jako podstawa metodologiczna dla badania rozwoju regionalnego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article researches the evolution of the concept of "space" that is evolving and self-developing cyclically at each point where there is an informational program of development. The article defines    spatial paradigm as a methodology that examines the process and result of the economic and spatial development based on principles of self-development. The article proves the difference between the space and the region in the economic concept of these terms. The article determines concept of economic space, and identifies its two types: the first is characterized by a strong internal structure and weak interconnectivity with the world, the second type - the transnational spaces - is shaped by migration and leads to contradictions such as "globalization vs. regionalization". Also the article determines that the spatial paradigm does not put before itself the task of building a "comprehensive" interpretation of concepts and ideas, but realizes an attempt to identify new spatial formations, layers and environ- ments, disharmonious development of which provokes the emergence of global problems, inducing expression of instability.
PL
W artykule zbadano ewolucję pojęcia przestrzeni, które rozwija się cyklicznie na każdym etapie informacyjnego programu rozwoju. Paradygmat przestrzenny określono jako metodologię, która anali- zuje przebieg i wynik rozwoju gospodarczego i przestrzennego opartego na zasadach samorozwoju. Wskazuje różnicę między pojęciami przestrzeni i regionu w koncepcji ekonomicznej samorozwoju. W artykule przybliżono pojęcia ekonomicznej przestrzeni i zidentyfikowano dwa jej rodzaje. Pierwszy charakteryzuje silna struktura wewnętrzna i słaba łączność ze światem. Typ drugi - transnarodowych przestrzeni - jest kształtowany przez migrację i prowadzi do takich sprzeczności jak „globalizacja v. regionalizacja". W artykule podkreślono też fakt, że w paradygmacie przestrzennym nie stawia się zadania polegającego na budowaniu kompleksowych interpretacji koncepcji i pomysłów, ale podejmuje się próbę identyfikacji nowych formacji przestrzennych, warstw i środowisk, których nieharmonijny rozwój prowokuje powstawanie globalnych problemów, wywołując wrażenie niestabilności.
Keywords
EN
PL
Year
Volume
48
Issue
4
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-26
Contributors
author
References
 • Animitsa, E.H., Ivanitskijj, V. P., Peshina, Eh. V. (2005) V poiskakh novojj paradihmy rehional'noho razvitija [In Search of a New Paradigm of Regional Development]. Ros. Akad. Nauk, Ural. otd-nie, In-t filosofii i prava, Tsentr problem federalizma. Ekaterinburh: UrO RAN.
 • Boudeville, J.R. (1961) Les espaces economiques. Paris: P.U.F.
 • Danylyshyn, B.M. (Ed.) Ekonomichnyi prostir i dynamika rozvytku produktyvnykh syl Ukrainy: teoretyko-metodolohichni osnovy doslidzhennia [Economic Space and Dynamics of Ukrainian Productive Forces Development: Theoretical and Methodological Research Foundations]. K.: RVPS Ukrainy, NAN Ukrainy.
 • Derhachjov, V.A., Vardomskijj, L.B. (2011) Rehionovedenie [Regions Study]. M.: JuNITI-DANA.
 • Hrodzynskyi, M.D. (2005) Piznannia landshaftu: mistse i prostir [Knowledge of Landscape: Place and Space]. K.: VPTs "Kyivskyi Universytet".
 • Kruhman, P. (2005) Prostranstvo: poslednijj rubezh [Space: the Final Frontier]. Prostranstvennaja ehkonomika, Vols. 3, 121-136.
 • Nekrasov, N.N. (1978) Rehional'naja ehkonomika [Regional Economy]. M.: Ehkonomika.
 • Sonko, S.P. (2003) Prostorovyi rosvytok sotsio-pryrodnykh system: shliakh do novoi paradyhmy [The Spatial Development of Social and Natural Systems: Way to a New Paradigm]. K.: "Nika-Tsentr".
 • Surnina, N.M. (2003) Prostranstvennaja ehkonomika: problemy teorii, metodolohii i praktiki [The Spatial Economy: Problems of Theory, Methodology and Practice]. E. H. Animitsa. Ekaterinburh: Izd-vo Ural. hos. un-ta.
 • Tobler W., Zitan Chen A. Quadtree for Global Information Storage. Geographical Analysis. 1986. 18. Vol. 4, pp. 360-371.
 • Vasilenko, V.N. (2006) Arkhitektura rehional'noho ehkonomicheskoho prostranstva [The Archi- tecture of Regional Economic Space]. Donetsk: OOO "Juho-Vostok, Ltd".
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_4_39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.