PL EN


2014 | 48 | 4 |
Article title

Czy banki nadal są instytucjami zaufania publicznego?

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
In the general opinion banks are seen as institutions of public trust. This trust was put to the test during the financial crisis in 2008. Moreover, banks often provided additional arguments to treat them as the lack of trust institutions, examples of which are shown in this article. However this was not confirmed by the results of studies over the level of trust that the Polish customers have in such institutions. Without a clear answer remains the question of whether banks deserve or do not deserve to be called public trust institutions.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
4
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-26
Contributors
References
  • Andrzejewski M., Anatomia i mechanizm działania wirusa wywołującego kryzys finansowy w Polsce, czyli rzecz o asymetrycznych, złożonych instrumentach pochodnych w ujęciu mikro- i makroekonomicznym - wyniki badań naukowych, nowa.uek.krakow.pl/files/common/wydzial- finansow/inne/opcje.
  • Gradoń W., Zaufanie jako czynnik kształtowania stabilności rynku międzybankowego, [w]: Finanse w niestabilnym otoczeniu: dylematy i wyzwania: Bankowość, I. Pyka, J. Cichorska (red.), Studia Ekonomiczne Nr 105 (2012), Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012.
  • Radziszewski E., Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013.
  • Słownik języka polskiego PWN, www.sjp.pwn (dostęp: 15.03.2014).
  • Śmiłowski E., W kryzysie zaufania, http://pentor-arch.tnsglobal.pl (dostęp: 15.06.2014).
  • Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 30 kwietnia 1999 r., III CZP 61/98. OSNC 1999, nr 12, poz. 201.
  • Ustawa z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.).
  • Wizerunek polskiego sektora bankowego. Edycja 2014, TNS Polska, 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_4_61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.