PL EN


2014 | 48 | 4 |
Article title

Grupy kapitałowe w przemyśle mięsnym notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The main topic of this article is the development of holding companies, which are functioning mainly in the meat industry and were introduced on the Warsaw Stock Exchange. Nowadays there are three of them: PKM Duda, Indykpol and Tarczyński. They are different, especially as far as size is concerned, but some common characteristics across them can be found. All of them are good examples of dynamic development due to the consolidation of capital and building strong holding structures. The process of their development was realized through mergers and acquisitions as well as through the internal development. Although the market conditions are difficult, all of the described companies are in quite good financial situation, create competitive superiority and strengthen their market position.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
4
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-26
Contributors
References
 • Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009.
 • Jagoda H., Haus B., Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
 • Janiuk I., Rozwój Polskiego Koncernu Mięsnego Duda SA jako przykład tworzenia grupy kapitało- wej w przetwórstwie mięsnym, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 116, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Kondrakiewicz T., Drogi tworzenia i rozwoju grup kapitałowych, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych, zarządzanie - strategia - analiza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Nogalski B., Ronkowski R., Zarządzanie holdingiem, Wydawnictwo Orgmasz, Warszawa 1996.
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa, Raport ISI Emerging Market, Econ Trends Sektor Analyses, EMIS, 2013.
 • Romanowska M. (red.), Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, PWE, Warszawa 2011.
 • Rynek mięsa. Stan i perspektywy, IERiGŻ, ARR, MRiRW, nr 45, październik 2013.
 • Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
 • Wawrzyniak B. (red.), Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 • www.indykpol.com.pl.
 • www.pkmduda.pl.
 • www.site,securities.com/php/emiscom.
 • www.tarczynski.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_4_71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.