PL EN


2014 | 48 | 4 |
Article title

Świadomość finansowa osób w wieku 50+ a korzystanie z produktów bankowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The aim of the article is to assess the level of financial knowledge, the inhabitants of Łódź province and an indication of the key determinants of financial awareness. Financial knowledge is seen, on the one hand, as a condition of inclusion in the banking system, and on the other, as a factor increasing the stability of the financial sector. According to population projections, attention will be focused on people aged 50+. Scientific metod used in the article: critical analysis of literature sources and analysis of the questionnaire responses.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
48
Issue
4
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-26
Contributors
author
References
 • Bernheim B.D., Financial illiteracy, education, and retirement saving, [w:] O. Mitchell, S. Schieber (ed.), living with Defined Contribution Pensions, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA, 1998.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2013, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.
 • Diagnoza strategiczna Łodzi. Synteza, Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Oddział Strategii Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź 2011.
 • EPFSF, Briefing Financial Education and Financial Capability, European Parliamentary Financial Services, 14 March 2008.
 • European Commission, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, VC/2006/0183, March 2008.
 • GUS, Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 XII 2013 r., Warszawa 2014.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji finansowej w Unii Europejskiej podczas globalnego kryzysu finansowego, „Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance" 2013, nr 1 (2).
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji. Edukacja finansowa, Bruksela, KOM(2007) 808, 2007.
 • Kuchciak I., Kreowanie świadomości finansowej wyzwaniem konkurencyjności w niesprzyjającym otoczeniu, „Zarządzanie i Finanse" 2013, t. 11, nr 4, cz. 4, 11.
 • Lusardi A., Tufano P., Debt literacy, Financial Experience and Overindebtedness, Working Paper NBER, 2008.
 • Maison D., Polak w świecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Maison D., Postawy i zachowania finansowe osób powyżej 55 roku życia z uwzględnieniem płatności bezgotówkowych, NBP, Warszawa 2012.
 • Marcinkowska M., Kapitał relacyjny banku. Relacje banku z kluczowymi interesariuszami, t. 2, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
 • Moore D., Survey of Financial literacy in Washington State: Knowledge, Behavior, Attitudes, and Experiences, Pullman, Washington State University SESR, Technical Report, Washington 2003.
 • Obi T., Auffret J.-P., Iwasaki N., Aging Society and ICT: Global Silver Innovation, IOS Press, Amsterdam 2013.
 • OECD, Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness, Recommendation of the Council, 2005.
 • OECD/INFE, Measuring Financial literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial literacy, 2011.
 • Perry V.G., Morris M.D., Who Is in Control? The Role of Self-Perception, Knowledge, and Income in Explaining Consumer Financial Behavior, "Journal of Consumer Affairs" 2005, vol. 39, no. 2.
 • Senior w świecie finansów, http://pl.kruk.eu/aktualnosci/art124,senior-w-swiecie-finansow.html (dostęp: 27.05.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2014_48_4_83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.