PL EN


2015 | 49 | 1 |
Article title

Usługi kształcenia na poziomie wyższym – modele i czynniki rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie posiada streszczenia w języku polskim.
EN
The problem of the article concerns the development of education services at a higher level. In the first part the author discusses the basic models of higher education institutions in the US and Europe, noting the role of the market, government and academic environment. In the second part the author analyses the influence of contemporary economic, market and society conditions on the model of education at a higher level in Poland at the turn of the 20th century. Considerations are conducted on the basis of national and foreign literature sources, available reports and statistical publications. The last part contains reflections on the future of the higher education sector in Poland.
Year
Volume
49
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-08-07
Contributors
References
 • Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie. Raport z badania, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, http://www.akademickiemazowsze2030.pl (dostęp: 30.09.2014).
 • Fazlagić J., Edukacja na rzecz gospodarki opartej na wiedzy w Polsce – diagnoza i kierunki działań, [w:] B. Poskrobko (red.), Gospodarka oparta na wiedzy: materiały do studiowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • http://polska.newsweek.pl/rok-akademicki-2013-2014-poczatek-studiow-newsweek-pl,artykuly,
 • 271112,1. html (dostęp: 01.10.2014).
 • Mały Rocznik Statystyczny 2014, GUS, Warszawa 2014.
 • OECD Stat Extracts 2012, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=LFS_SEXAGE_I_R (dostęp: 1.10.2014).
 • Pluta-Olearnik M. (red.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa 2009.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013.
 • Thieme J., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 • Vought van F., Governmental Strategies and Innovation in Higher Education, Jessica Kingsley Publishers, UK, London 1989, [za:] J. Thieme, Szkolnictwo wyższe, Wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_1_127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.