PL EN


2015 | 49 | 1 |
Article title

Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich spełnienia przez wykonawców a zasada uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie posiada streszczenia w języku polskim.
EN
Dynamic development of public procurement market in Poland, an increase of significance of public expenses with the use of the EU funds, and world economic crisis enforced public entities to act in rational way.The aim of the paper is to assess functioning of public procurement system in the area of preparation of terms of participation in awarding procedures and models of their fulfilment by potential suppliers.In the paper legal regulations connected with public procurement and judgements of National Apply Chamber in Poland are considered.The results indicate ambiguity of terms of supplier’s participation in the Public procurement law which instead of minimizing risks to choose unreliable supplier may lead to limitation of competitiveness of the public procurement.
Year
Volume
49
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-08-07
Contributors
References
  • Adamowicz E., Sadowy J., Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych, Gdańsk–Warszawa 2012.
  • Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004 r., z późniejszymi zmianami; Dz. Urz. UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7.
  • http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;338.
  • Kołodziejak K., Zasoby podmiotów trzecich, „Przetargi Publiczne” 2013, styczeń.
  • Prawo zamówień publicznych z 2004 r. wraz z późniejszymi nowelizacjami.
  • Samuelson P., The Pure Theory of Public Expenditure, “The Review of Economic and Statistics” 1954, vol. 36, no. 4.
  • Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2012 r., UZP, Warszawa 2012.
  • Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r., UZP, Warszawa 2014.
  • Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej z lat 2011–2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_1_169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.