PL EN


2015 | 49 | 1 |
Article title

Czynniki nierównowagi finansów publicznych w Polsce – próba oceny wybranych kategorii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie posiada streszczenia w języku polskim.
EN
The imbalance of public finance sector is formed by two categories of factors: cyclic and structural. The first group includes factors, which are related to the cyclic character of economic process. Usually economic recovery affects positively the condition of public finance. Factors related to the real sphere of economy along with regulatory factors can be distinguished within the second category. Hereby presented article is an attempt to verify the most important structural factors.
Year
Volume
49
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-08-07
Contributors
References
 • Felis P., Dochody podatkowe w Polsce, Infos, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2010.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • Kołodko G.W., O naprawie naszych finansów, TNOiK, Toruń 2004.
 • Kształcenie dorosłych 2011, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 • Kwiatkowska W., Kwiatkowski E., Niedopasowania strukturalne na rynku pracy a bezrobocie równowagi – ujęcie teoretyczne, [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej, szacunki, tendencje i determinanty, W. Kwiatkowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa, 2009.
 • Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych w Polsce w warunkach zmian w strukturze społecznej, „Studia Ekonomiczne” nr 1/LXXIII, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2012.
 • OECD Tax Wages 2013, OECD iLibrary 2013, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/taxing-wages-2013.
 • Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2009.
 • Rocznik demograficzny GUS, Warszawa 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2013.
 • The Global Competitiveness Report 2012–2013, World Economic Forum, 2012.
 • The Global Competitiveness Report 2013–2014, World Economic Forum, 2013.
 • www.stat.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_1_179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.