PL EN


2015 | 49 | 1 |
Article title

Rola gospodarki lokalnej w rozwoju regionu lubelskiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
On the basis of statistical data for the year 2012 studies were conducted, which comprised territorial units on local level, i.e. communes in the province of Lublin. These studies were aimed at determining the role of local economy in the development of the Lublin region. The studies concerned the financial condition of particular categories of communes, their investment activity, as well as participation in European Union projects. The effect of regional surrounding conditions upon the formation of economic potential in the Lublin region was also assessed – in. a. urbanization level, economic structure, as well as the competitiveness of economy. Problems that the communes struggle with were indicated, together with the suggested solutions to them.
PL
Artykuł nie posiada streszczenia w jezyku polskim.
Year
Volume
49
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-08-07
Contributors
author
References
 • Aneks statystyczno-diagnostyczny do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 2030 r.), Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2013.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 • Heller J., Farelnik E., Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce, UW, „Studia Regionalne i Lokalne” 2013, nr 2.
 • Jefremienko M., Wolska H. Kondycja ekonomiczna miasta, „Wspólnota. Tygodnik Samorządu Terytorialnego” 2000, nr 2.
 • Kłysik-Uryszek A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Lublin w liczbach 2012, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2013.
 • Olechowski J., Samorząd terytorialny i buchalterzy, Kongres Regionów, Świdnica, 10–12 czerwca 2014.
 • Rocznik statystyczny województw GUS, 2013.
 • Rocznik statystyczny województwa lubelskiego, Urząd Statystyczny w Lublinie, 2013.
 • Rolnictwo w województwie lubelskim w 2011 r., Urząd Statystyczny w Lublinie, 2012.
 • Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007–2010, Urząd Statystyczny w Lublinie, 2011.
 • Swianiewicz P., Konkurencja o środki unijne w opiniach polityków i pracowników samorządowych, UW „Studia Regionalne i Lokalne” 2013, nr 2.
 • Swianiewicz P., Środki unijne w samorządach – kto korzysta najwięcej?, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 5.
 • Świadek A., Wielkość przedsiębiorstw i ich struktura własności a rozwój innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych, UW, „Studia Regionalne i Lokalne” 2012, nr 1.
 • Truskolaski T., Strategiczne wyzwania rozwoju lokalnego na przykładzie Białegostoku, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 12.
 • Winiarski B., Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976.
 • Województwo lubelskie: podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Lublinie, 2013.
 • www.strategia.lubelskie.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_1_201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.