PL EN


2015 | 49 | 1 |
Article title

Instytucjonalno-systemowe bariery rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych i noclegowych w województwie lubelskim

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie posiada streszczenia w języku polskim.
EN
The aim of the study is to present the existing barriers to the development of providers of gastronomic and accommodation services on Lublin tourism market resulting from the institutional and systemic environment.Existing institutional and systemic solutions considering opportunities and easiness to acquire funds for the development of economic activities are not positively evaluated by the respondents. The situation is similar in terms of legal requirements. In the opinion of the owners of gastronomic points and establishments and accommodation facilities the most burdensome barrier to the development of enterprises are existing fiscal measures. The most important is to make adjustments aimed at reducing the taxes and the amount of social security contributions.
Year
Volume
49
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-08-07
Contributors
References
 • Angowski M., Wpływ otoczenia na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2005.
 • Czechowski L. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku turystycznym, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2007.
 • Czechowski L. (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2011.
 • Drab-Kurowska, A. Sokół A., Male i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, CeDeWu.pl, Warszawa 2010.
 • Grzegorzewska-Mischka E., Przedsiębiorca w gospodarce turystycznej, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2009.
 • http://www.stat.gov.pl.
 • Kobus-Ostrowska D., Identyfikator barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz sposoby ich przezwyciężania, „Gospodarka w Teorii i Praktyce” 2003, nr 2 (13).
 • Lichniak I. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Matejun M., Analiza zewnętrznych, prawno-podatkowych barier rozwoju firm sektora MŚP, Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1018, z. 43, 2007.
 • Nawrot Ł., Bariery rozwoju przedsiębiorczości w wybranych gminach kaszubskich, [w:] G. Gołembski (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Sobczyk G. (red.), Funkcjonowanie małych firm w warunkach zmian systemowych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1995.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_1_53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.