PL EN


2015 | 49 | 2 |
Article title

Liberalne podstawy polityki konkurencji UE a rynek gazu

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The TFEU is not defining competition. The definition we propose is: A policy bound to: detect and deter cartels; avoid mergers leading to abuse of dominant position, control and prohibit State aid, promote liberalisations. This definitions contains the mail elements of the liberal theory of competition. The paper explores them: entry freedom, competition order, state aids and cartels. Liberalizations are strictly linked to Einaudi’s concept of “juridical possibility of having competition”. The third Gas Directive represents an example of this “juridical possibility”. Progresses in its application have been small. Furthermore the crisis has produced a sort of euro-sclerosis of the liberalization process. The revitalization of liberalisations is essential to regain growth in Europe.
PL
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie zawiera definicji konkurencji. Zaproponowana w pracy definicja mówi, że jest to polityka zmierzająca do wykrywania i zapobiegania powstawaniu karteli, unikania fuzji, które mogą prowadzić do nadużywania pozycji dominującej, kontroli i ograniczania pomocy publicznej i promowania liberalizacji. W dalszej części pracy poszczególne elementy tej definicji są poddane szerszej analizie: swoboda wchodzenia na rynek, zasady konkurencji, pomoc państwowa oraz kartele. Liberalizacja jest ściśle powiązana z koncepcją Finaudiego dotyczącą możliwości zapewnienia konkurencji na rynku. Trzecia Dyrektywa Gazowa jest przykładem takiego podejścia. Jednak postępy w jej implementacji są niewielkie. Co więcej, kryzys spowodował pojawienie się swoistej eurosklerozy w procesie liberalizacji. Dynamizacja tego procesu jest niezbędna do odbudowania wzrostu gospodarczego w Europie.
Year
Volume
49
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-07-28
Contributors
References
  • 1. Einaudi L., La bellezza della lotta, [in:] Scritti Economici, Storici e Civili, Mondadori, 1973.
  • 2. European Commission, Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No. 1/2003 into the European gas and electricity sectors, SEC (2006) 1724, 2006.
  • 3. Eurostat, Database, 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
  • 4. Galbraith J. K., American Capitalism: The concept of Countervailing Power, 1952.
  • 5. Leboutte R., Histoire économique et sociale de la construction européenne, P. I. E. Peter Lang, Bruxelles, 2008.
  • 6. McLachlan D.L., Swan D., Competition policy in the Common Market, “The Economic Journal”, Vol. 73, March 1963. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2228403
  • 7. Melchionni M.G., Ducci R., La genèse des Traités de Rome, Economia, Paris, 2007.
  • 8. Nemo P., Petitot J., Histore du Libéralisme en Europe. Puf. 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_2_159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.