PL EN


2015 | 49 | 2 |
Article title

Kształt i specyfika wydatków sektora finansów publicznych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim.
EN
The public sector expenditures vary in their nature and character. Their permanent growth increases demand for public funds. With limited financial wealth of public authorities, having its source in the range of taxation and public debt, the regularity of allocation and proper use of funds requires special attention. Some issues become therefore increasingly important and concern: the specificity of public spending, expressed in a multitude of categories and types of public expenditure, the rational rules making in a variety of legal forms, and using a broad institutional spectrum (state budget, local budgets, special funds). The purpose of this article is to synthesise the shape and characteristics of public expenditure from the perspective of the theory of public finance, legal regulations and actual implementation within the central and local government in Poland.
Year
Volume
49
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-07-28
Contributors
References
 • 1. Biel D. (2011), Prawo budżetowe, [w:] P. Antas i in., Prawo finansowe, LEX Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 2. Dębowska-Romanowska T. (2010), Wydatki publiczne, ich formy prawne oraz zasady realizacji w sektorze finansów publicznych, [w:] E. Ruśkowski (red.), System prawa finansowego, tom II, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 3. Gaudemet P.M., Molinier J. (2000), Finanse publiczne, Warszawa.
 • 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • 5. Kosek-Wojnar M., Surówka K. (2007), Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • 6. Kosikowski C. (2014), Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 7. Kosikowski C. (2005), Prawo finansowe w Unii Europejskie i w Polsce, LexisNexis, Warszawa.
 • 8. Owsiak S. (2008), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • 9. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2006‒2013, dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).
 • 10. Szołno-Koguc J. (2007), Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Wyd. UMCS, Lublin.
 • 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 • 12. Wernik A. (2011), Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_2_193
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.