PL EN


2015 | 49 | 3 |
Article title

Źródła informacji wykorzystywane w poszukiwaniu zagranicznych partnerów biznesowych a postrzeganie barier w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the paper is to analyze the relationship between the perception of the barriers in establishing an international cooperation and information sources applied while looking for foreign partners. The paper presents the results of the study on 278 Polish exporters and importers cooperating with partners from China and Germany. The companies were divided in two clusters differing in the perception of the barriers in establishing the cooperation with partners from China and Germany. The analysis revealed that these clusters differ only to a modest extent regarding the information sources applied to find a foreign partner. However, significant differences regarding the way of verifying the partner’s reliability were shown. This effect did not depend on the partner’s country of origin.
PL
Celem artykułu jest analiza związku postrzegania barier w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej oraz źródeł informacji wykorzystywanych podczas poszukiwania partnera zagranicznego. Zaprezentowano wyniki badania 278 polskich eksporterów i importerów współpracujących z partnerami z Chin i z Niemiec. Przedsiębiorstwa podzielono na dwa skupienia w zależności od postrzegania przez nie barier w nawiązywaniu współpracy z partnerami z Niemiec i z Chin. Analiza wykazała, że skupienia te w niewielkim stopniu różnią się między sobą jeśli chodzi o źródła informacji wykorzystywane podczas poszukiwania partnera zagranicznego, natomiast występują między nimi istotne różnice dotyczące sposobu weryfikacji wiarygodności potencjalnego partnera. Efekt ten występował niezależnie od kraju pochodzenia partnera.
Year
Volume
49
Issue
3
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-08-12
Contributors
author
References
 • 1. Artega-Ortiz J., Fernández-Ortiz R., Why Don’t We Use the Same Export Barrier Measurement Scale? An Empirical Analysis in Small and Medium-Sized Enterprises, Journal of Small Business Management, 2010, Vol. 48, No. 3.
 • http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-627x.2010.00300.x
 • 2. Bartosik-Purgat M., Schroeder J., Polish exporters’ use and perception of various sources of market information, Poznań University of Economics Review, 2014, Vol. 14, No. 2.
 • 3. Belich T.J., Dubinsky A.J., Factors Related to Information Acquisition in Exporting Organizations, Journal of Business Research, 1995, Vol. 33, No. 1.
 • http://dx.doi.org/10.1016/0148-2963(94)00001-U
 • 4. Chesbrough H.W., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting, Boston: Harvard Business School Press, 2003.
 • 5. Dmitrov M., Petrakos G., Totev S., Tsiapa M., Cross-Border Cooperation in Southeastern Europe the Enterprises’ Point of View, Eastern European Economics, 2003, Vol. 41, No. 6.
 • 6. Dong L., Glaister K.W., Motives and partner selection criteria in international strategic alliances: Perspectives of Chinese firms, International Business Review, 2006, Vol. 15.
 • http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2006.09.003
 • 7. Ekrem T., Western joint ventures in Turkey: strategic motives and partner selection criteria, European Business Review, 2000, Vol. 12, No. 3.
 • 8. Gassmann O., Opening up the innovation process: towards an agenda, R&D Management, 2006, Vol. 36, No. 3.
 • http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9310.2006.00437.x
 • 9. Geringer J.M., Strategic determinants of partner selection criteria in international joint ventures, Journal of International Business Studies, 1991, Vol. 22, No. 1. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490291
 • 10. Johanson J., Vahlne J.-E., The Internationalization Process of the Firm-A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, Journal of International Business Studies, 1977, Vol. 8, No. 1. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490676
 • 11. Leick B., Barriers to co-operation and competitive advantage: Cross border business networks of Saxon and Northern Bohemian firms, Journal for East European Management Studies, 2011, Vol. 16, No. 2.
 • 12. Lewandowska M., Danik L., Bariery a skłonność do kooperacji w innowacjach polskich eksporterów – wyniki badań, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 2014, Vol. 2.
 • 13. Nowak D., Bariery rozwoju powiązań kooperacyjnych w ocenie polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (to be published), Stępień B. ed. Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.
 • 14. Stępień B. (ed.), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.
 • 15. Theodosiou M., Katsikea E., The Export Information System: An Empirical Investigation of Its Antecedents and Performance Outcomes, Journal of International Marketing, 2013, Vol. 21, No. 3. http://dx.doi.org/10.1509/jim.12.0165
 • 16. Van de Vrade V., de Jong J.P.J., Vanhaverbeke W., de Rochemont M., Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges, Technovation, 2009, Vol. 29. http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2008.10.001
 • 17. Wang L., Kess P., Partnering motives and partner selection. Case studies of Finnish distributor relationships in China, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2006, Vol. 36, No. 6.
 • 18. Zaremba M., Wymiana danych pomiędzy średnimi przedsiębiorstwami a ich kontrahentami, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 2009, Vol. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_3_39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.