PL EN


2015 | 49 | 3 |
Article title

Rola Portu Busan w logistyce międzynarodowej Korei Południowej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The authors in their article delineate the position of the Republic of Korea and the port of Busan on a logistic map of the world. They point out the port’s fundamental success factors together with past actions which allowed Busan to become a logistic centre of north-east Asia. In particular, the authors emphasize the role of the strategic location of the port in the transport corridors. Reflections on the role of the port of Busan are illustrated through statistics and rankings created by institutions of global importance, e.g. The World Bank and the OECD.
PL
Autorzy w swoim artykule kreślą pozycję Republiki Korei i portu Busan na mapie logistycznej świata. Wskazują na podstawowe czynniki sukcesu portu Busan i wysiłki jakie są podejmowane dla osiągniecia pozycji najważniejszego centrum logistycznego w Azji Północnowschodniej. Szczególnie autorzy podkreślają rolę strategicznej lokalizacji portu w korytarzach transportowych. Rozważania o roli portu Busan obrazują danymi statystycznymi oraz ocenami instytucji o światowym znaczeniu np. Banku Światowego czy OECD.
Year
Volume
49
Issue
3
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-08-12
Contributors
References
 • 1. Antonowicz M., Globalizacja jako czynnik wpływu na rozwój logistyki na przykładzie wspólnoty ASEANU ed. [in:] E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2014.
 • 2. Busan Economic Promotion Agency Busan International Promotion Centre: http://www.bifc.kr/eng/sub02/sub02_01.asp [Date of access: December 1, 2015].
 • 3. Coyle J., Bardi E., Langley J., 2002, Zarządzanie Logistyczne, PWE, Warszawa, 2002.
 • 4. Cziomer E., Globalizacja a stosunki międzynarodowe, [in:] T. Wawaka, Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej politycznie Europie, Vol. 3, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2000.
 • 5. Ducruet C., Sung-Woo L., Centrality and vulnerability in liner shipping networks: revisiting the Northeast Asian port hierarchy, Maritime Policy and Management, 2006, Vol. 37.
 • 6. Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (ESCAP), Development of shipping and ports in NORTH-EAST Asia, United Nations, New York, 2005.
 • 7. Encyclopaedia Britannica: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/484254/Pusan [Date of access: October 24, 2014].
 • 8. Gołembska E., Szymczak, M., Logistyka Międzynarodowa, PWE, Warszawa, 2004, No. 1.
 • 9. Gołembska E., Logistyka międzynarodowa, PWE Warszawa, 2014.
 • 10. Gołembska E., Szczyt M., Czynniki stymulujące rozwój logistyki międzynarodowej w warunkach zmienności gospodarki światowej. ed. [in:] E. Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2014.
 • 11. Hayuth Y., Fleming D.F., Concepts of Strategic Commercial Location the Case of Container Ports, 1994.
 • 12. inzynieria.com, http://drogi.inzynieria.com/cat/19/art/35582/lista-najwiekszych-morskich-portow kontenerowych#ixzz3NxQzFzw3 [Date of access: December 5, 2015].
 • 13. Korean International Trade Association. Logistic in Korea – Emerging Investment Opportunities. MLTM, 2009.
 • 14. Koźmiński K. A., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa, 1999.
 • 15. Lee Y., Vision and Strategies of Busan: Development of the city into an ocean capital in the 21st century of the ERA of the Northeast Asia p. 2 http://www.oecd.org/gov/regional-policy/6101010.pdf
 • 16. Łatuszyńska M., Modelowanie międzynarodowych korytarzy transportowych, “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”. Warszawa, 2004, No. 1.
 • 17. Miklińska J., Koncepcja centrum Logistycznego – ujęcie statyczne, ed. [in:] M. Mindur, Logistyka -Infrastruktura logistyczna na świecie, PIB, Warszawa-Radom, 2008.
 • 18. Mindur M., Centra logistyczne w Republice Korei, ed. [in:] M. Mindur, Logistyka – Infrastruktura logistyczna na świecie, PIB, Warszawa–Radom, 2008.
 • 19. Murphy P., Wood D., Nowoczesna logistyka, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2011.
 • 20. OECD official website, http://www.oecd.org/economy/korea-economic-forecast-summary.htm [Date of access: May 20, 2014].
 • 21. Report, The Logistics Performance Index and Its Indicators, The Word Bank, 2014.
 • 22. Report, Export of products and services 1960–2013, source: http://databank.worldbank.org/data/home.aspx [Date of access: December, 15 2014].
 • 23. Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa, 2012.
 • 24. Szymczak M., Rozwój Łańcuchów dostaw, ed. [in:] M. Szymczak, Offshoring a rozwój łańcuchów dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2014.
 • 25. Wielądek A., Korytarze transportowe, ed. [in:] L. Mindur, Technologie transportowe, IteE-PIB, Warszawa-Radom, 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_3_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.