PL EN


2015 | 49 | 3 |
Article title

Wpływ globalizacji na rozwój logistyki miasta

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Globalization and urbanization can lead to aggravation of economic, social, and environmental issues, which creates significant challenges for city management and especially city logistics. These challenges require an integrated approach to research and optimization and the introduction of innovative solutions, technological and organizational direction. The implementation of investment projects in cities should be in full accordance with the selected concept of city logistics, subordinate to objectives of sustainable development. Successful urban logistics is possible only with the use of innovative logistics technology based on supply chain concepts, efficient customer service, multimodal mobility and other effective solutions, however, active administrative steps on the implementation of city logistics strategy is needed. Main objectives of city logistics research are following: reduce congestion, increase urban mobility; reduce air pollution and noise; improve living conditions of city inhabitants.
PL
Globalizacja i urbanizacji może prowadzić do pogłębienia się problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, co stwarza poważne wyzwania dla zarządzania miastem, a zwłaszcza logistyki miejskiej. Wyzwania te wymagają zintegrowanego podejścia do badań i optymalizacji oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Realizacja projektów inwestycyjnych w miastach powinna być w pełni zgodna z wybraną koncepcją logistyki miejskiej, podporządkowanej celom zrównoważonego rozwoju. Udana logistyka miejska jest możliwa tylko przy zastosowaniu innowacyjnej technologii opartej na koncepcji logistyki w łańcuchu dostaw, sprawnej obsługi klientów, mobilności multimedialnej i innych skutecznych rozwiązań, jednak potrzebne jest aktywne działania administracyjne dotyczące realizacji strategii logistyki miejskiej. Główne cele badań logistyki miejskiej są następujące: zmniejszenie zatłoczenia, zwiększenie mobilności miejskiej; zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i hałasu; poprawa warunków życia mieszkańców miasta.
Year
Volume
49
Issue
3
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-08-12
Contributors
References
  • 1. Arthur D. Little future lab, UITP,. The Future of Urban Mobility 2.0., Arthur D. Little and UITP 2014.
  • 2. European Commision. Futurium. At http://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/en/content/future-cities-villages-and-communities
  • 3. GaWC, The World According to GAWC 2012, GAWC 2012.
  • 4. Institute for Urban Strategies, The Miori Memorial Foundation, Global Power city Index 2014, Tokyo, 2014.
  • 5. Tundys B. Wpływ rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej na rozwój regionów. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport, 2012, No.75.
  • 6. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014), World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352), UN, 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_3_81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.