PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Panika klientów banków a instrumenty szokowe dezaktywacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł dotyczy problemu występowania paniki klientów w bankach na świecie. Zjawisko to po ostatnim kryzysie finansowym zdecydowanie się nasiliło, stąd celowym wydaje się podjęcie próby analizy tego tematu. Problem zarządzania paniką w bankach czy na rynkach finansowych jest niezwykle złożoną kwestią wymagającą zarówno ujęcia teoretycznego, jak i praktycznego. Autorzy podjęli próbę scharakteryzowania paniki jako zjawiska socjoekonomicznego. Poddali analizie behawioralne aspekty paniki i instrumenty jej dezaktywacji. Ponadto opisano przykłady runu na kasy w Europie. Przeprowadzone badania pokazały nie tylko złożoność problemu, ale również skuteczność i zawodność pewnych instrumentów ograniczających, czy wręcz likwidujących, panikę na rynku. 
EN
This paper concerns the problem of the occurrence of panic clients in banks in the world. This phenomenon was by far the recent financial crisis intensified, hence it is advisable to try to analyse this topic. Problem management in banks and panic in the financial markets is an extremely complex issue that requires both theoretical and practical approach. The authors have attempted to characterize the phenomenon of panic as the socio-economic development. In the article there were analysed behavioural aspects of panic and instruments of its deactivation. In addition, some examples of a run on money in Europe was presented. The study showed not only the complexity of the problem, but also the effectiveness and reliability of certain instruments limiting or even eliminating panic in the market.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Bansal R., Kiku D., Yaron A., Long Run Risk Macroeconomy and Asset Prices, “American Economy Review” 2010, Vol. 100, No. 2.
 • Dec P., Masiukiewicz P., Application of Marketing Instruments in the Banking Crisis, [w:] M. Kaczmarczyk (ed.), Faces of Social Communication. Around the Issues of Marketing and Public Relations in Contemporary Society, OW Humanitas, Verbum, Praha 2013.
 • Freixas X., Rochet J.C., Microeconomics of Banking, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts 1999.
 • Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Kiepas M., Panika w Rosji, złoty i GPW obrywają rykoszetem, Admiral Markets, 16.12.2014, www.alebank.pl [data dostępu: 20.02.2015].
 • Kindleberger Ch.P., Manias, Panic and Crashes: a History of Financial Crises, J. Wiley & Sons, New York 1996.
 • Kryzys bankowy w Bułgarii, 20 czerwca 2014, www.forbes.pl/kryzys-bankowy-w-bulgarii,artykuly,178560,1,1.html [data dostępu: 20.01.2015].
 • Levy-Yeyati E., Soledad Martinez Peria M., Schumkler S.L., Depositor Behavior under Macroeconomic Risk: Evidence from Bank Runs in Emerging Economies, “Journal of Money, Credit and Banking” 2010, Vol. 42, No. 4.
 • Masiukiewicz P., Change of Trust in the Crisis versus Client’s Capital Lose, [w:] B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz (eds.), Customer Value Creation. Theory and Practice, Warsaw School of Economics Press, Warszawa 2012.
 • Masiukiewicz P., Crisis Taxes – Threats and Opportunities, “Baltic Rim Economies Journal” 2014, No. 2.
 • Masiukiewicz P., Panika jako przyczyna migracji klientów w kryzysie finansowym, [w:] B. Dobiegała-Korona (red.), Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Masiukiewicz P., Zarządzanie sanacją banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Masiukiewicz P. (red.), Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Pronina L., Kuznetsov V., Galouchko K., Ruble Slides to Lowest Since December Panic on Surprise Rate Cut, www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-30/ruble-breaches-70-per-dollar-after-russia-s-surprise-rate-cut [data dostępu: 26.02.2015].
 • Puls Biznesu, Widać panikę w rosyjskim systemie bankowym, 16 grudnia 2014, www.pb.pl/3957738,64024,widac-panike-w-rosyjskim-systemie-bankowym [data dostępu: 24.02.2015].
 • Schooner H.M., Taylor M.W., Regulation of Global Banking. Principles and Policies, Elsevier, Amsterdam 2010.
 • Tanas O., Andrianova A., Russia Defends Ruble With Biggest Rate Rise Since 1998, www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-15/russia-increases-key-interest-rate-to-17-to-stem-ruble-decline [data dostępu: 20.02.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.