PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

PKB na mieszkańca jako czynnik wpływający na korzystanie z ofert lokacyjnych i pożyczkowych rynku alternatywnych usług finansowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problem funkcjonowania rynku alternatywnych usług finansowych, czyli usług oferowanych poza regulowanym i nadzorowanym systemem finansowym. Celem jest wstępne rozpoznanie i usystematyzowanie najważniejszych czynników wpływających na podejmowanie decyzji w zakresie korzystania z produktów i usług rynku alternatywnego z punktu widzenia indywidualnych konsumentów finansowych oraz przeprowadzenie analizy porównawczej w zakresie wykorzystywania podstawowych produktów i usług finansowych oferowanych przez instytucje formalnego i alternatywnego rynku finansowego w krajach o zróżnicowanym poziomie gospodarczym. Podjęta próba wychwycenia prawidłowości występujących na rynku podstawowych produktów rynku alternatywnych usług finansowych w powiązaniu z PKB na mieszkańca wskazuje, że poszczególne analizy nie dają jednoznacznych wyników i wymagane są dalsze badania.
EN
The article discusses the problem of the alternative financial services market functioning. This type of financial services is offered outside the regulated and supervised financial system. The aim of the article is a preliminary recognition and systematization of the most important factors influencing the decisions taken by individual financial consumers regarding the products and services of the alternative market. The article also aims to conduct the comparative analysis with regard to the use of the basic alternative financial services in countries with different levels of economic developments. The attempt made in the article of detecting appearing regularities on the market of basic alternative financial services in relation to the GDP per capita shows that the analysis in not giving explicit results and further research is required.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
  • 2013 FDIC National Survey of Unbanked and Underbanked Housholds, Federal Deposit Insurance Corporation, October 2014.
  • Allen F., Carletti E., Oian J., Valenzuela P., Financial Intermediation, Markets, and Alternative Financial Sectors, 2012, http://ssrn.com/abstract=2029082 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2029082 [data dostępu: 10.06.2015].
  • Alternatywne finanse coraz bardziej popularne w Europie, Portal Innowacji, 25 lutego 2015, www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=409014B9895042529F9AF7D263B87F5A [data dostępu: 10.06.2015].
  • Cichorska J., Shark Lending and Limit’s of Prudential Banking Regulation in the Area of Consumer Loans, w: G. Hofbauer (ed.), Challenges, Research and Perspectives, EFA, Berlin 2013.
  • Frączek B., Mitręga-Niestrój K., Edukacja finansowa wobec rozwoju rynku alternatywnych usług finansowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2014, Vol. XLVIII.
  • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Kredyty a wykluczenie społeczne w społeczeństwie dobrobytu”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2008/C 44/19).
  • Rynek firm pożyczkowych w Polsce, PwC Polska, 2013.
  • The Little Data Book on Financial Inclusion, The Word Bank, Washington 2012.
  • Tippett R.M., Undermining Economic Security. Use of Alternative Financial Services in Virginia, Demographics & Workforce Group, Weldon Cooper Center, University of Virginia.
  • Wardrop R., Zhang B., Rau R., Gray M., Moving Mainstream. The European Alternative Finance Benchmarking Report, University of Cambridge, February 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.