PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju inwestycji etycznych – doświadczenia europejskie i ich implikacje dla Polski

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rynek inwestycji etycznych dynamicznie rośnie. Inwestowanie etyczne nie jest już zjawiskiem niszowym czy przejściową modą, ale staje się trwałym i pożądanym elementem rynku finansowego. Rozwój inwestowania etycznego nie jest jednak równomierny. Istniejące między poszczególnymi krajami różnice w poziomie popularności inwestowania etycznego wynikają z odmiennego układu występujących w nich czynników instytucjonalnych i rynkowych. W Polsce układ tych czynników nie jest zbyt korzystny. Rozwój rodzimego rynku SRI uzależniony jest więc od wprowadzenia zachęt, podobnych do tych funkcjonujących w innych krajach, które mogłyby przyczynić się do wzrostu zainteresowania inwestowaniem etycznym wśród krajowych inwestorów.
EN
The market of ethical investments is growing rapidly. Ethical investing is no longer a niche phenomenon or a fad, but it becomes a permanent and desirable element of the financial market. The development of ethical investments is not steady. Existing cross-country differences in the level of popularity of ethical investments result from local institutional and market conditions. In Poland these conditions are not very favourable. The development of domestic SRI market is therefore dependent on introducing incentives, similar to those functioning in other countries, that could contribute to the increase of interest in ethical investments among domestic investors.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Czerwonka M., Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa 2013.
 • Dąbrowski T., Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa a informacje dla inwestorów, [w:] S. Buczek, A. Fierla (red.), Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Deloitte, Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm, 2011, www.odpowiedzialni.gpw.pl/pub/files/RAPORT-Decyzje_inwestycyjne_a_CSR.pdf [data dostępu: 10.12.2015].
 • Deloitte, Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes, 2012, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Brochures/pl_raport_decyzje_inwestycyjne_odpowiedzialny.pdf [data dostępu: 10.12.2015].
 • European Economic and Social Committee (EESC), Opinion of the European Economic and Social Committee on Socially Responsible Financial Products (Own-Initiative Opinion), ECO/266, CESE 759/2010, Brussels, 26 May 2010.
 • Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), 2014 Global Sustainable Investment Review, www.gsi-alliance.org [data dostępu: 10.12.2015].
 • Grygiel-Tomaszewska A., Kryteria SRI jako element analizy portfelowej funduszu inwestycyjnego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, „Inwestycje i Nieruchomości. Wyzwania i Możliwości” 2011, nr 4/7.
 • Jędrzejka D., Ujawnienia ESG spółek notowanych na GPW w Warszawie a ich wyniki giełdowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 66.
 • Kreander N., McPhail K., Molyneaux D., God’s Fund Managers. A Critical Study of Stock Market Investment Practices of the Church of England and UK Methodists, “Accounting Auditing & Accountability Journal” 2004, No. 17(3).
 • Krumisiek B.J., Are Social Criteria Predictive of Corporate Share Price Collapse (Due to Corporate Governance Failures?), UNEP Finance Initiatives Global Roundtable, Tokyo, Japan, 2003, www.unepfi.org/events/2003/roundtable/agenda/sri [data dostępu: 10.12.2015].
 • Rathner S., The Influence of Primary Study Characteristics on the Performance Differential Between Socially Responsible and Conventional Investment Funds: A Meta-Analysis, “Journal of Business Ethics” 2013, No. 118(2) [http://dx.doi.org/10.1007/s10551-012-1584-z, data dostępu: 10.12.2015].
 • Renneboog L., Horst J.T., Zhang C., Socially responsible investments: Institutional Aspects, Performance, and Investor Behavior, “Journal of Banking & Finance” 2008, No. 32(9) [www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426607004220, data dostępu: 10.12.2015].
 • Steurer R., Margula S., Martinuzzi A., Socially Responsible Investment in EU Member States: Overview of Government Initiatives and SRI Experts’ Expectations Towards Governments, Final Report to the EU High-Level Group on CSR, 2008, www.sustainability.eu/csr-policies [data dostępu: 10.12.2015].
 • Vigeo, Green, Social and Ethical Funds in Europe. The Retail Market, 2013, www.vigeo.com [data dostępu: 10.12.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.