PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Tendencje rozwojowe na rynku alternatywnych instrumentów finansowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rynek alternatywnych usług finansowych jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów sektora finansowego. W ciągu ostatnich kilku lat wartość dokonanych na tym rynku transakcji wzrosła sześciokrotnie. W tym samym czasie znacząco wzrosła również liczba finansowanych w ten sposób przedsięwzięć oraz podmiotów oferujących i korzystających z tego typu instrumentów. Tendencje rozwojowe występujące na rynku alternatywnych usług finansowych pozwalają przypuszczać, że w niedługim czasie tradycyjne instytucje finansowe będą musiały zacząć dostrzegać konkurencję ze strony tego sektora. Jako stosunkowo nowy segment rynek alternatywnych usług finansowych generuje też nowe zagrożenia. W artykule podjęto próbę przedstawienia taksonomii pojęcia alternatywnych usług finansowych, przedstawiono obserwowane w ostatnim czasie tendencje rozwojowe w zakresie ich sprzedaży oraz scharakteryzowano czynniki, które będą miały wpływ na jego dalszy rozwój.
EN
Alternative finance is one of the fast-growing areas of the financial services sector. Until very recently, the value of transactions on this market has grown six times. At the same time, the number of total ventures founded by alternative finance instruments and the number of active funders has increased remarkably. Tendencies of alternative finance market’s development allow to assume that in the nearest future the traditional finance institutions will have to rethink their market policy and take into account alternative finance instruments as a strong competition for their offer. As with any new sector, alternative finance also brings new risks. The paper presents the alternative finance taxonomy, tendencies of the alternative finance market and factors that will influence its further development. 
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
  • Agnew H., European Market for Online Alternative Finance Surges, www.ft.com/cms/s/0/5c61bfca-baad-11e4-8447-00144feab7de.html#axzz3uEslY0Y2 [data dostępu: 10.06.2015].
  • Baeck P., Collins L., Zhang B., Understanding Alternative Finance. The UK Alternative Finance Industry Report 2014, Nesta, London 2014.
  • Bradley Ch., Burhouse S., Gratton H., Miller, R.-A., Alternative Financial Services: a Primer, “FDIC Quarterly” 2009, Vol. 3, No. 1.
  • Cichorska J., Shark Lending and Limits of Prudential Banking Regulation in the Area of Consumer Loans, [w:] G. Hofbauer (ed.), Challenges, Research and Perspectives, EFA, Berlin 2013.
  • Collins L., Sward L., Zhang B., The Rise of Future Finanse. The UK Alternative Benchmarking Report, University of Cambridge, London 2013.
  • Frączek B., Mitręga-Niestrój K., Edukacja finansowa wobec rozwoju rynku alternatywnych usług finansowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2014, Vol. XLVIII, z. 3.
  • Mitręga-Niestrój K., Bankowość p2p jako alternatywa dla tradycyjnych banków detalicznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2012, Vol. XLIV, z. 4.
  • Temkin K., Sawyer N., Analysis of Alternative Financial Service Providers, Fannie Mae Foundation, The Urban Institute Washington, DC, 2004, www.urban.org/research/publication/analysis-alternative-financial-service-providers [data dostępu: 10.06.2015].
  • Wardrop R., Zhang B., Rau R., Gray M., Moving Mainstream. The European Alternative Finance Benchmarking Report, University of Cambridge, London 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.