PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Impact investment – istota i otoczenie rynku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie istoty impact investment jako jednej ze strategii realizacji koncepcji SRI oraz umiejscowienie jej w dotychczas stosowanych strategiach inwestycyjnych, a także charakterystyka otoczenia rynku impact investment. Zgodnie z przyjętymi w literaturze definicjami impact investment to forma inwestycji, której zamiarem jest, obok uzyskania zysku finansowego, wywarcie wpływu na mierzalne zmiany o charakterze społecznym i środowiskowym, o wynikach których zarządzający tymi inwestycjami powinni informować inwestorów. Otoczenie rynku impact investment składa się m.in. z beneficjentów zmian społecznych i środowiskowych, podmiotów realizujących poszczególne zadania w ramach impact investment, inwestorów, kanałów dystrybucji oraz sposobów finansowania przedsięwzięć. W skład otoczenia rynku wchodzą także m.in. wyspecjalizowane agencje, których zadaniem jest opracowywanie i pomiar konkretnych mierników wykreowanych zmian.
EN
The purpose of the hereby article is to discuss the essence of impact investment as one of the Socially Responsible Investment strategies and situating her in investment strategies. Moreover, the characteristics of impact investment market environment will be presented. In accordance with the definitions adopted in the subject literature, impact investment represents the form of investment made with the intention to exert influence on measurable changes of social and environmental nature, along with generating financial return, about the results of which the investors (sources of impact capital) should be informed by such investments managers. Impact investment market environment consists of e.g. beneficiaries of social and environmental changes, entities implementing particular tasks within the framework of impact investment, investors, channels of impact capital and forms of finance. Market environment is also made up of e.g. specialized agencies the task of which is both developing and measuring the specific measures of the created changes.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Cibor K., Muzińska A., Impact investing – czym jest inwestowanie zaangażowane społecznie, 2011, www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/672578.html [data dostępu: 01.02.2015].
 • Clark C., Emerson J., Thornley B., Impact Investing 2.0 the Way Forward – Insight from 12 Outstanding Funds, 2013, www.pacificcommunityventures.org/impinv2/wp-content/uploads/2013/11/2013FullReport_sngpg.v8.pdf [data dostępu: 30.04.2015].
 • Czerwińska T., Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 3.
 • Eggers W.D., Macmillan P., Rewolucja rozwiązań, Poltext, Warszawa 2014.
 • European SRI Study, 2014, Eurosif, www.eurosif.org/publication/view/european-sri-study-2014 [data dostępu: 01.02.2015].
 • Focus and Scope, World Economic Forum, http://reports.weforum.org/impact-investment/view/1-introduction-to-the-mainstreaming-impact-investing-initiative/1-3-focus-and-scope/#read [data dostępu: 01.02.2015].
 • Herman R.P., Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Impact Investing Across Asset Classes, World Economic Forum, http://reports.weforum.org/impact-investment/3-impact-investment-sector-assessment/3-4-impact-investing-across-asset-classes/#content-fig-13 [data dostępu: 30.04.2015].
 • Impact Investment: the Invisible Heart of Markets. Harnessing the Power of Entrepreneurship, Innovation and Capital for Public Good, G8, 2014, www.socialimpactinvestment.org/reports/Impact%20Investment%20Report%20FINAL[3].pdf [data dostępu: 30.04.2015].
 • Impact Investment Ecosystem: the Landscape Today, World Economic Forum, http://reports.weforum.org/impact-investment/3-impact-investment-sector-assessment/3-2-impact-investment-ecosystem-the-landscape-today/#read [data dostępu: 30.04.2015].
 • ImpactBase Snapshot. An Analysis od 300+ Impact Investing Funds, 2015, www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/research/653.html [data dostępu: 01.02.2015].
 • Leijonhufvud Ch., O’Donohoe N., Saltuk Y., Impact Investments. An Emerging Asset Class, 2010, www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/research/151.html [data dostępu: 01.02.2015].
 • Ostrowska E., Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Paszkiewicz A., Respect index GPW w Warszawie jako giełdowy indeks społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] G. Borys, A. Janusz (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Saltuk Y., Idrissi A.E., Eyes on the Horizon. The Impact Investor Survey, 2015, www.thegiin.org/assets/documents/pub/2015.04%20Eyes%20on%20the%20Horizon.pdf [data dostępu: 30.04.2015].
 • Social Impact Investment. Building the Evidence Base, 2015, OECD, www.oecd.org/sti/ind/social-impact-investment.pdf [data dostępu: 30.04.2015].
 • Sustainable & Impact Investment. How we define the market, Bridges Ventures, 2012, www.bridgesventures.com/wp-content/uploads/2014/07/BV004-Bridges-Ventures-report-UPDATE.pdf [data dostępu: 30.04.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_279
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.