PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2014

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony analizie wielkości i struktury oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2014. Struktura pracy jest podporządkowana tak sformułowanemu celowi badawczemu. Opracowanie składa się ze wstępu, dwóch części i krótkiego zakończenia. Pierwsza część pracy jest poświęcona badaniu wybranych teorii ekonomicznych zajmujących się oszczędnościami. Przedmiotem krótkiej analizy są kolejno: ekonomia klasyczna i neoklasyczna, ekonomia keynesowska, hipoteza cyklu życia oszczędności Franco Modiglianiego, teoria dochodu permanentnego Miltona Friedmana oraz teorie portfelowe. W drugiej części przebadano wielkość oraz strukturę oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2014. Podsumowanie oraz najważniejsze wnioski wynikające z pracy znajdują się w zakończeniu.
EN
The paper analyzed the size and structure of the households financial savings in Poland in the years 2000–2014. Throughout the entire analysis period the value of saving increased significantly. Bank deposits were the basic category in which the personal financial surpluses were invested. The share of alternative investments which were based on the securities markets rose rapidly in the whole structure of households financial savings before the middle of 2007 at the expense of the fraction of bank deposits. After the outbreak of the financial crisis in the summer of 2007 the share of bank deposits temporary increased while the percentage of the alternative investments diminished. During the entire analysis period the importance of pension products increased gradually.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Abel A., The Collected Papers of Franco Modigliani. Essays in Macroeconomics, The MIT Press, Chicago 1980.
 • Abel A., The Collected Papers of Franco Modigliani. The Life Cycle Hypothesis of Savings, The MIT Press, Chicago 1986.
 • Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.
 • Friedman M., A Theory of the Consumption Function, National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, Princeton 1957.
 • Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Aspekt, Sosnowiec 2009.
 • Harris M., Raviva A., The Theory of Capital Structure, “Journal of Finance” 1991, Vol. 46, No. 1.
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.
 • Rószkiewicz M., Objective and Subjective Factors Shaping Saving Behaviours – the Case of Polish Households, “International Journal of Consumer Studies” 2014, Vol. 38, Issue 6.
 • Turgot A.R.J., O tworzeniu i podziale bogactw, Gebethner i Wolff, Warszawa 1927.
 • www.analizy.pl [data dostępu: 26.04.2015].
 • www.knf.gov.pl [data dostępu: 26.04.2015].
 • www.mf.gov.pl [data dostępu: 26.04.2015].
 • www.nbp.pl [data dostępu: 26.04.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_311
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.