PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Wykorzystanie teorii cyklu życia produktu do szacowania wartości kart zawodniczych wybranych polskich piłkarzy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uznanie przez ekonomistów sportu jako obszaru komercyjnego zainteresowania spowodowało konieczność traktowania głównych elementów wydarzenia sportowego w charakterze produktów komercyjnych. Wydarzenie w postaci meczu stało się miejscem sprzedaży usługi rozrywkowej, która jest tym lepsza, im lepsze (bardziej markowe) produkty (zawodnicy) biorą w niej udział. Tym samym kibice, w oczach ekonomistów, przestają być sympatykami drużyn, a stają się klientami kupującymi usługę. Podejście do piłki nożnej zaproponowane przez Sloane’a, które wprost traktuje kluby piłkarskie jako przedsiębiorstwa, a profesjonalny football jako przemysł, wpisuje się w propozycję wykorzystania teorii cyklu życia produktu w analizowaniu kształtowania się wartości praw do zawodników.Głównym celem pracy jest wykazanie, że teoria cyklu życia produktu może być z powodzeniem wykorzystywana do analizy i diagnozowania wartości rynkowej piłkarzy. W związku z tym zaproponowano hipotezę głoszącą, że złożenie różnych postaci analitycznych funkcji matematycznych pomaga w diagnozowaniu cyklu życia profesjonalnego zawodnika piłki nożnej. W tym celu wykorzystano dane dotyczące wartości rynkowej kart zawodniczych wybranych reprezentantów Polski w piłce nożnej pochodzące z serwisu www.transfermarkt.de.
EN
The economists’ recognition that sport is a commercial field of business caused the necessity of treating main elements of a sport event as the commercial product. The football match as an event became a place of trading of entertainment services, which are the better the more brands (famous footballers) participate in these events. Thus spectators are not the clubs fans but they are clients buying a service, in eyes of economists. The Sloane’s approach to football treating football clubs as enterprises and professional football as the industry is adjusted to the proposition of using the product life cycle theory in the analysis of changes in football players’ performance rights.The main goal of an article is to prove that theory of product life cycle could be successfully used in analysis and diagnosis of the market value of footballers. Therefore, there is the hypothesis raised – the compilation of different analytical functions helps in diagnosis of the life cycle of the professional football player. The data of market values of chosen Polish national team players are taken from the web page www.transfermarkt.de.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
  • Antonowicz D., Szlendak T., Kossakowski R., Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice indywidualni w dobie komercjalizacji sportu, „Studia Socjologiczne” 2011, nr 3(202).
  • Antonowicz D., Szlendak T., Kossakowski R., Piłkarz jako marka i preferencyjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu, „Kultura i Społeczeństwo, Sport w Kulturze” 2012, nr 3.
  • http://sporteology.com/top-10-highest-paid-soccer-players-2014 [data dostępu: 02.03.2015].
  • Kotler P., Armstrong G., Principles of Marketing, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2012.
  • Kozłowski W., Product Life Cycle Theories – Implications for Marketing, “Olsztyn Economic Journal” 2011, No. 2.
  • Levitt T., Exploit the Product Life Cycle, “Harvard Business Review” 1965, No. 43.
  • Majewski S., Sport Results and Footballer’s Performance Rights’ Valuation, “Journal of Business and Economics” 2015 (referat wygłoszony na 79. konferencji “International Atlantic Economic Society” w Mediolanie, niepublikowany).
  • Sloane P., The Economics of Professional Football, “Scottish Journal of Political Economy” 1971, Vol. 18(2).
  • www.trasfermarkt.de [data dostępu: 28.02.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_367
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.