PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Kwity depozytowe jako instrument finansowania przedsiębiorstw krajów Next 11

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kraje Next 11, czyli: Bangladesz, Egipt, Indonezja, Iran, Pakistan, Filipiny, Meksyk, Nigeria, Korea Południowa, Turcja i Wietnam – są uważane za grupę państw, które rozpoczną następny cykl wzrostu rynków wschodzących. Rozwój gospodarczy tych krajów nie byłby możliwy bez zapewnienia przedsiębiorstwom wystarczających środków finansowych przez system bankowy oraz rynki kapitałowe. Kraje Next 11 cechuje różnorodność struktur finansowania przedsiębiorstw, z odmiennymi proporcjami udziału kapitałów własnych i obcych, a wiele podmiotów z tych krajów decyduje się na pozyskanie kapitału na rynku kwitów depozytowych. Większość kwitów depozytowych krajów Next 11 jest emitowana na rynku amerykańskim (NYSE, NASDAQ) i europejskim (Londyn, Luksemburg). Spółki z krajów Next 11 na tym rynku zajmują znaczący udział pod względem liczby transakcji i wartości kwitów depozytowych znajdujących się w obrocie.
EN
Next 11 countries: Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Pakistan, Philippines, Mexico, Nigeria, South Korea, Turkey and Vietnam – are considered as a group of countries that will begin the next cycle of growth in emerging markets. The economic development of these countries would not be possible without ensuring sufficient funding companies through the banking system and capital markets. Next 11 countries are characterized by a variety of financing structures, with different proportions of the share of equity and foreign. Many companies from these countries decide to raise capital in the market depositary receipts. Most of the countries depositary receipts Next 11 is issued in the United States (NYSE, NASDAQ) and Europe (London, Luxemburg). Issuers from Next 11 countries have a significant share on the global depositary receipt markets, accouting for the majority of trading value and trading volume.
Keywords
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Bank Indonesia, “Financial Stability Review” 2009, No. 13, September.
 • Bank of Korea, “Financial Stability Report” 2009, No. 15, November.
 • Kozieł H., Next Eleven – nowi liderzy rynków wschodzących, 2012, www.parkiet.com/artykul/1277413 [data dostępu: 04.05.2015].
 • Liberadzki K., Kwity depozytowe, [w:] G. Kozuń-Cieślak (red.), Światowy rynek kapitału. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2012.
 • McLeavey D., Solnik B., Global Investment, Pearson Prentice Hall, New York 2009.
 • Mitręga-Niestrój K., Puszer B., Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS. Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA, CeDeWu, Warszawa 2015.
 • Nawrot W., Finansowanie firm na rynkach zagranicznych, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Płókarz R., Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania, PWN, Warszawa 2013.
 • Puszer B., Kwity depozytowe jako instrument finansowania przedsiębiorstw krajów BRIC, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2013, nr 2.
 • Puszer B., Polskie podmioty prywatne na międzynarodowym rynku kapitałowym, [w:] T. Sporek (red.), Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Wybrane problemy, t. 2, AE, Katowice 2009.
 • Waligóra K., Światowy kryzys gospodarczy początku XXI wieku – „New Deal” wg BRICS, [w:] A.F. Bocian (red.), Globalizacja – polityka – etyka, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
 • www.adrbnymellon.com [data dostępu: 04.05.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.