PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie koncentruje się na przedstawieniu wyników badań empirycznych dotyczących finansowania innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych regionu łódzkiego. Wyniki badań skonfrontowano z wynikami wcześniejszych badań prowadzonych przez K. Janasza. Okazuje się, że wciąż podstawowym źródłem finansowania są kapitały własne przedsiębiorstwa, zwłaszcza zysk niepodzielony i wkłady wspólników. W zbyt małym stopniu przedsiębiorstwa wykorzystują alternatywne źródła finansowania (venture capital, aniołowie biznesu), środki płynące z rynku kapitałowego (emisja akcji i obligacji). Podstawowym źródłem finansowania kapitałem obcym jest wciąż kredyt bankowy, a w znacznie mniejszym stopniu leasing.
EN
The purpose of this article is to present the results of empirical studies on the financing of innovation in production and service companies in the region of Łódź. The results of empirical studies were confronted and compared with the results of earlier studies carried out by K. Janasz. It appears that that the main capital source for companies are still the equity, especially retained earnings and contributed capital. Only minority of companies uses alternative sources of capital (venture capital, business angels), funds from capital market (share and bond issue). The main source of debt funds are still bank loan and, to a lesser extent, leasing.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
 • Bessant J., Tidd J., Innovation and Entrepreneurship, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2011.
 • Bruneel J., D’Este P., Salter A., Investigating the Factors that Diminish the Barriers to University-Industry Collaboration, “Research Policy” 2010, Vol. 39.
 • Geuna A., Nesta L., University Patenting and Its Effects on Academic Research: the Emerging European Evidence, “Research Policy” 2006, Vol. 35.
 • Gwarda-Gruszczyńska E., Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach, Wyd. UŁ, Łódź 2013.
 • Hall B., Link A., Scott J., Barriers Inhibiting Industry from Partnering with Universities: Evidence from the Advanced Technology Program, “Journal of Technology Transfer” 2001, Vol. 26.
 • Jasiński A., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Lowe R., Marriott S., Enterprise: Entrepreneurship and Innovation, Elsevier, Oxford 2006.
 • Mazurek-Kucharska B., Block A., Wojtczuk-Turek A., Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] A. Żołnierski (red.), Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty, PARP, Warszawa 2008.
 • Stern S., Do Scientists Pay to be Scientists?, “Management Science” 2004, Vol. 50.
 • Tartari V., Breschi S., Set Them Free: Scientists’ Perceptions of Benefits and Cost of University-Industry Research Collaboration, Druid Summer Conference 2009.
 • Uyarra E., Flanagan K., Kitagawa F., Estevez J.G., Science-Enterprise Co-Operation: Literature Review and Country Cases. Evolution of the Third Mission Agenda: Actors, Policies and Partnerships, Manchester Institute of Innovation Research, Manchester Business School, University of Manchester, 2012.
 • Wiśniewska J., Janasz K., Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, Difin, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_493
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.